Unanimitat en el plenari de Bunyol per a rebutjar la planta d’energia solar prevista en la zona de Farrajón

Post també disponible en: Castellano

L’Ajuntament de Bunyol va celebrar en la vesprada d’ahir, dilluns, el ple ordinari corresponent al mes de maig.

El punt més destacat va ser la moció presentada pel grup municipal de Podemos, fent-se eco de la petició de la Plataforma ‘Salvem Farrajón’ en la qual es demanava l’oposició del plenari a la construcció d’una planta de 70 hectàrees d’energia solar fotovoltaica en la zona de Farrajón de Bunyol.

El punt va comptar amb el suport unànime de tots els partits polítics, que van valorar la possibilitat de realitzar informes ambientals que puguen ajudar a frenar la instal·lació i fins i tot de valorar una moratòria en la concessió de llicències que permeta aconseguir el mateix objectiu. Tots els partits polítics van coincidir en l’impacte sobre l’ecosistema animal i vegetal de la zona, i sobre les famílies que tenen les seues primeres o segons habitatges allí, en un projecte que afectaria durant 35 anys.

A més, es va aprovar l’adhesió de Bunyol a l’Agència Valenciana de Protecció del Territori, un organisme de recent creació que s’encarregarà d’exercir les potestats administratives de protecció de la legalitat urbanística de la Generalitat, respecte d’infraccions greus o molt greus comeses en sòl no urbanitzable, comú o protegit. 

El Govern de Bunyol també va portar a ple una modificació en algunes taxes de prestació de serveis, en les de drets d’examen i proves per a funcionaris, de manera que es puguen cobrir els costos derivats d’aquestes proves amb les taxes i no suposen una despesa extraordinària a les arques públiques. El punt es va aprovar amb el vot favorable de tots els partits, excepte per l’abstenció del PP i de IAB.

També es va aprovar amb els mateixos 8 vots a favor i 3 abstencions del PP i IAB una modificació de crèdit per a destinar 15.000 euros a la partida de recursos humans.

A més, van tirar avant per unanimitat punts com l’adhesió de Bunyol a la Xarxa de Municipis Protegits contra la violència de gènere; els nomenaments de representants de la Corporació en òrgans col·legiats, que siguen de la competència del Ple i l’última aprovació en ple del Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals que ja entrarà en vigor.

El Partit Popular va presentar una moció per a sol·licitar la rectificació del BOE en relació a l’origen de les bandes de músiques valencianes, atribuït en aqueix text a Catalunya. PSOE, IU i Podemos es van oposar a la moció en al·legar que s’estava polititzant la qüestió, i que la Federació Valenciana de Societat Musicals ja estava treballant amb el govern autonòmic per a esmenar qualsevol error històric. Així, el punt no es va aprovar.

A més, es va adonar de les resolucions d’alcaldia i regidors, de l’Informe de Tresoreria del primer trimestre de 2021 i de l’aprovació de liquidació del pressupost corresponent a l’exercici de 2020.

Precs i preguntes

En l’apartat de precs i preguntes el PP va preguntar a l’edil de Cultura Popular, Rafael Pérez, si hauran actes fallers al setembre i actes de les festes patronals a l’agost. Pérez va contestar que les comissions falleres ja van decidir fa mesos que no hi hauria falles en 2021 a Bunyol, i que no li constava un canvi d’opinió; respecte a les festes patronals d’agost va contestar que hi haurà un programa cultural i d’oci adaptat a la situació sanitària.

A més, el PP va preguntar si de nou es tancarà des del Pont Nou al trànsit els divendres i dissabtes vesprada i nit perquè els establiments d’hostaleria puguen traure més taules a les terrasses, al que el Govern va contestar que es farà com l’any passat.

Mi banner

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*