Agricultura convoca per 4 milions d’euros les ajudes de condicionament de camins rurals municipals

Post també disponible en: Castellano

La Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica ha convocat per més de 4 milions d’euros les ajudes del pla bianual per a la realització d’obres de condicionament de camins rurals de titularitat municipal.
Són subvencionables les obres que signifiquen una millora permanent de la superestructura dels camins rurals, siga amb ferm asfàltic, formigó o material granular.
Podran sol·licitar les ajudes els municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana, que tinguen atribuïdes competències en matèria de construcció, millora i adequació de camins rurals.
Les ajudes a concedir tenen en compte el nombre d’habitants del municipi. Si l’entitat sol·licitant té menys de dues mil habitants, el percentatge subvencionable serà del 80% i del 60% si té 2.000 o més habitants censats. No s’admetran a tràmit les sol·licituds d’aquelles entitats que hagen sigut beneficiàries d’aquestes ajudes en la convocatòria de l’exercici 2021.
Les subvencions que es reparteixen en dues anualitats compten amb una primera fase per a la redacció de projectes (650.000 euros) i una segona destinada a l’execució per un import de 3.400.000 euros.
Les obres de condicionament de camins rurals suposen una disminució de costos de transport, la correcció, en la mesura que siga possible, de les deficiències estructurals de les explotacions agràries, així com l’increment de la qualitat de vida dels agricultors.
Els camins rurals tenen una importància estratègica a l’hora de millorar la seguretat, la productivitat, la rendibilitat i la competitivitat dels agricultors i ramaders de la Comunitat Valenciana, ja que poden disposar d’accessos degudament condicionats a les seues explotacions agrícoles, a més, també es facilita el pas dels tractors, que requereixen unes vies amb fermes amplis i consistents per a poder transitar. Informa, Luis Ibáñez.

Mi banner

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*