Comença el procés d’admissió i matrícula de les Escoles Infantils Municipals de Requena per a 2020-2021

Post també disponible en: Castellano

El termini s’obri este dilluns 1 de juny de 2020 i finalitza el divendres 5 de juny

Durant el mes de juny de 2020 es va a dur a terme el procés d’admissió i matrícula de les Escoles Infantils Municipals de Requena.

D’esta manera, el termini de SOL·LICITUD DE MATRÍCULA es realitzarà des de les 9h del dia 1 de juny fins a les 23:59h del dia 5 de juny i es podrà realitzar d’estos dos modes:

 1. Telemàticament per a les famílies que tinguen certificat digital (recomanable) a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Requena (es pot accedir al tutorial amb l’explicació dels passos que s’ha de seguir en la web de l’Ajuntament de Requena, àrees, educació, escola infantil municipal) . Es faria una instància general a què s’afegiria la sol·licitud i declaració responsable, la declaració de la renda de la unitat familiar de l’exercici 2018 i la renda valenciana d’inclusió.
 2. Presencialment per Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Requena, oficina SAT amb cita prèvia, on haurà de presentar-se una instància general a què s’afegiria la sol·licitud i declaració responsable, la declaració de la renda de la unitat familiar de l’ejerecicio 2018 i la renda valenciana d’inclusió. Per a sol·licitar la cita prèvia, hi ha dos opcions:
 • Enviar un correu a sat@requena.es indicant nom i cognoms, el tràmit que es vol realitzar i un número de telèfon per a ser citat.
 • O bé, cridar al número de telèfon 96 230 14 00 i marcar posteriorment l’extensió 2007 .

Les persones interessades formularan una única sol·licitud utilitzant el model oficial que es troba en esta mateixa web http://www.requena.es/es/page/escuelas-infantiles-municipales en la que se recomienda hagan constar las dos opciones de escuela ordenadas por prioridad.

Al costat de la sol·licitud s’hauran d’aportar els documents acreditatius de la renda de la unitat familiar de l’exercici 2018 i la renda valenciana d’inclusió.

Les sol·licituds i la documentació aportada amb posterioritat a la data establida no serà tinguda en compte en la baremació.

En cas de dubtes o aclariments poden posar-se en contacte amb el Gabinet Psicopedagògic Municipal al correu electrònic gabinetepsicopedagogico@requena.es o al telèfon 662.681.622.

CALENDARI

 • Des de les 9h del l’1 de juny fins a les 23: 59h de el 5 de juny: Presentació de sol·licituds de matrícula i documentació.
 • 11 de juny: Publicació de llistes provisionals en les Escoles Infantils i / o al SAT.
 • 11 i 12 de juny fins a les 14: 00h: Reclamacions a les llistes provisionals telemàticament a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Requena (tutorial amb l’explicació dels passos a seguir a la web de l’Ajuntament de Requena, àrees, educació, escola infantil municipal) o bé presencialment per Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Requena, oficina SAT amb cita prèvia. Es faria una instància general exposant els motius de la reclamació.
 • 15 de juny: Publicació de les llistes definitives en les Escoles Infantils i / o al SAT.
 • 15 i 16 de juny fins a les 14: 00h: Reclamacions a les llistes definitives telemàticament a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Requena (es pot accedir a l’tutorial amb l’explicació dels passos a seguir a la web de l’Ajuntament de Requena, àrees , educació, escola infantil municipal) o bé presencialment per Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Requena, oficina SAT amb cita prèvia. Es faria una instància general exposant els motius de la reclamació.
 • 17, 18 i 19 de juny: Formalització de matrícules en les Escoles Infantils.
 • 22 de juny: Oferta de places per vacants.
 • 22 i 23 de juny: Formalització matrícules per vacant, en les Escoles Infantils.
 • Juny 25: Publicació de les llistes d’espera en les Escoles Infantils i / o al SAT.
Mi banner

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*