Educació elabora l’esborrany d’indicacions per als centres educatius que entren en fase 1

Post també disponible en: Castellano

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha elaborat l’esborrany de resolució per compartir i tractar amb els representants de la comunitat educativa referent a les mesures que s’han d’adoptar en els centres educatius valencians sostinguts amb fons públics que estan situats a les àrees de salut que passen a la fase 1 de desescalada.

La proposta preveu que el 14 de maig els centres educatius que estan en les àrees que han passat a la fase 1 s’obriran només per a la realització de tasques administratives i de coordinació internes puntuals, així com recepció de material i neteja.

En el cas dels centres educatius que estan en zones del nostre territori que encara no han iniciat la desescalada de la fase 1, els centres educatius romandran tancats.

La proposta està referida a activar aquestes mesures a partir d’el 14 de maig als 610 centres educatius dels 283 municipis que estan en la fase 1 de desescalada determinada per les autoritats sanitàries.

A les comarques d’Alacant són 123 municipis els que es troben en la fase 1 de desescalada i, per tant, les indicacions són per als 373 centres educatius sostinguts amb fons públics dels municipis als quals pertanyen. A les comarques de Castelló són 31 municipis, que tenen 39 centres educatius; i en les de València, 129 municipis, amb 198 centres educatius.

La proposta de resolució indica, tal com ve determinat pel Ministeri de Sanitat, que les direccions dels centres educatius seran les encarregades de determinar el personal docent i el personal d’administració i serveis necessari que ha d’acudir presencialment als centres, en els dies i hores que s’estableixin, per a la realització de les tasques previstes en la fase 1 que no es puguin dur a terme mitjançant teletreball.

Les mesures preventives i d’higiene per als centres educatius públics elaborades per l’Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT) seran adaptades pels centres privats concertats en funció del que estableixin els seus respectius serveis de prevenció, mentre que els centres docents privats no concertats d’adequar aquestes instruccions en el marc de la seva autonomia.

També s’inclouen entre les activitats que s’han de dur a terme l’atenció, amb cita prèvia, a l’alumnat o les seves famílies que hagin de retirar de centre material educatiu o d’un altre tipus necessari per continuar amb les seves activitats lectives no presencials i que el personal de centre prèviament haurà d’haver preparat per al seu lliurament.

Les persones pertanyents als col·lectius definits pel Ministeri de Sanitat com a grups vulnerables davant de la COVID-19 no s’incorporaran a la fase 1 de el Pla per a la transició cap a una nova normalitat. Aquestes persones han de comunicar mitjançant una declaració responsable a l’adreça de el centre la impossibilitat d’incorporar-se als centres.

Tampoc assistiran als centres educatius les persones que presentin símptomes o estiguin en aïllament domiciliari a causa d’un diagnòstic per COVID-19, o que es troben en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada d’aquesta malaltia .

Les mesures preventives dictades pel INVASSAT estableixen que durant aquesta fase 1 les persones que acudeixin als centres educatius hauran de guardar una distància mínima de seguretat de 2 metres. Educació de la Generalitat garantirà la disponibilitat de solucions hidroalcohòliques i mascaretes.

Mi banner

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*