El Col·legi Notarial signatura un conveni amb la Diputació per a facilitar als veïns de les comarques de la Foia i Requena-Utiel la consulta de deutes de l’IBI des de les notaries 

Post també disponible en: Castellano

La tecnologia del Notariat ajuda el ciutadà a agilitzar els seus tràmits de manera ràpida i segura

El Col·legi Notarial ha signat un conveni de col·laboració amb la Diputació de València per a facilitar als veïns dels municipis de les comarques de la Foia de Bunyol-Xiva i de Requena-Utiel la consulta dels deutes de l’Impost sobre Béns immobles (IBI) d’un immoble directament des de les notaries. En concret, podran accedir a aquest servei els ciutadans dels municipis d’aquestes dues comarques que tenen delegada la gestió de l’IBI en el Servei de Gestió Tributària de la Diputació de València. A la comarca de la Foia de Bunyol-Xiva els següents municipis: Xiva, Bunyol, Iàtova, Macastre, Alboraig i Setaigües. A la comarca de Requena-Utiel els següents: Utiel, Venta del Moro, Camporrobles, Sinarques, Caudete de las Fuentes, Fuenterrobles, Villagordo del Cabriel i Xera.

Per mitjà d’aquest acord, els notaris d’aquests municipis podran sol·licitar telemàticament informació sobre els deutes pendents de l’IBI, associades a un immoble, en el moment de la seua transmissió directament des dels seus despatxos, agilitzant així els tràmits al ciutadà a l’hora de tramitar una compravenda.

En aquest sentit, la Diputació de València ha acollit la signatura d’aquest conveni entre el seu president, Antoni Francesc Gaspar Ramos, i el degà del Col·legi Notarial de València, Francisco Cantos Viñals. El conveni de col·laboració té per objecte la comunicació i intercanvi d’informació entre les notaries i la Diputació de València, en matèria de l’Impost sobre Béns immobles, amb la finalitat que el que subscriu una compravenda tinga la possibilitat de conéixer els deutes pendents de l’IBI associades a l’immoble que es transmet, en la mateixa notaria que s’atorga l’escriptura pública, a l’efecte de poder formular l’advertiment exprés de responsabilitat de l’adquirent, per afecció del bé, sense necessitat de desplaçar-se per a això al seu Consistori. 

La Diputació se suma així a l’acord marc subscrit entre la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) i el Consell General del Notariat (CGN), d’octubre de 2009, que té per objecte millorar la gestió de l’Impost de Béns immobles (IBI) i de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) en diferents localitats, gràcies a l’ajuda de la tecnologia del Notariat, que permet al ciutadà accedir a una finestreta única des de les notaries, de consulta de deutes i liquidació d’impostos, abans de la signatura de l’escriptura de compravenda d’un immoble, de manera ràpida i segura.

Mi banner

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*