El ple de Xest aprova per unanimitat el Pla d’Igualtat entre homes i dones

Intervención de la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Cheste, Ainhoa Albiach.

Post també disponible en: Castellano

Intervenció de la regidora d’Igualtat de l’Ajuntament de Xest, Ainhoa Albiach.

El passat 30 d’octubre, es va celebrar la sessió ordinària de ple municipal, en què es van aprovar catorze punts de la convocatòria del dia.

Pla d’Igualtat entre dones i homes en l’Ajuntament de Xest

Entre els punts, va destacar l’aprovació per unanimitat del Pla d’Igualtat entre homes i dones de l’Ajuntament. “L’objectiu d’aquest pla és aconseguir la igualtat de tracte dins la plantilla municipal i eliminar la discriminació per raó de sexe”, explicava la regidora d’Igualtat, Ainoha Albiach. “Aquest pla regula la relació de l’Ajuntament amb la seua plantilla i s’articula en mesures concretes sorgides arran de les necessitats detectades en el diagnòstic que hem realitzat per dur-lo a terme. El pla té una vigència de 3 anys i s’ha estructurat en diferents àrees d’intervenció com són l’accés a l’ocupació i la formació, la conciliació familiar i laboral, la salut laboral, la protecció davant l’assetjament sexual, la comunicació i llenguatge no sexista o les contractacions i retribucions en igualtat de condicions “.

Albiach també va explicar el procés que s’ha dut a terme per poder realitzar l’esmentat diagnòstic sobre la Igualtat al consistori, que ha inclòs enquestes a la plantilla municipal, en què han participat 43 persones. “Agraeixo la col·laboració dels treballadors i treballadores municipals, sobretot a Secretaria i Tresoreria, que han fet un gran esforç per a la recopilació de dades, ja que res estava informatitzat”, apuntava la regidora.

Per fer el seguiment i valoració d’aquestes mesures va portar al ple l’aprovació de la Comissió d’Igualtat, amb representació de tots els grups polítics que formen el ple, així com dels sindicats de la plantilla.

Aquest punt va ser aprovat per unanimitat i el regidor del PP, Francisco Fortea, va tenir unes paraules d’agraïment a la regidora per haver comptat amb el seu grup en tot moment per a l’elaboració del Pla.

Pacte per la mobilitat

El ple va aprovar, amb els vots a favor de PSOE i PP, i l’abstenció d’IU, l’adhesió de Xest al “Pacte Valencià per la Mobiltat Segura i Sostenible”, acordat entre la Conselleria d’Habitatge, Obres Púbiques i Vertebració del Territori, les diputacions de València, Castelló i Alacant i la Federació Valenciana de municipis i Províncies, així com els alcaldes i alcaldesses dels municipis que han decidit unir-se, com en aquest cas Xest. El pacte respon a l’objectiu de fomentar formes de desplaçar-se respectuoses amb la salut i la seguretat dels ciutadans i ciutadanes, que redunden en el benestar de la població a llarg termini, tal com explica el text. La proposta d’adhesió de Xest a aquest pacte va partir del portaveu de Compromís, José Vicente Guijarro, que va haver d’absentar de la sessió d’ahir per motius personals. En el seu lloc, la portaveu d’Esquerra Unida, Mª Ángeles Llorente, va llegir els compromisos del pacte i va explicar el perquè de la seva abstenció. “Hi ha un punt concret en el pacte, el 7, amb el qual no estem d’acord en el meu grup, ja que no entenem que s’afavoreixi als vehicles més nets en l’impost de circulació. El que pot comprar un vehicle d’aquestes característiques té diners suficients com per no haver de rebaixar-cap impost “, matisava la regidora. “Amb tots els altres punts estem d’acord, tot i que penso que els compromisos que es van a adoptar amb aquest pacte requereixen d’un estudi més ampli per part d’aquest Ajuntament”. El text complet del pacte es pot consultar a la pàgina de la Conselleria http://www.habitatge.gva.es/ca/web/movilidad-urbana/novedades/-/asset_publisher/08RaEReYcGC6/content/pacto-valenciano-por- la-mobilitat-segura-i-sostenib-2; i està disponible a la pàgina web municipal.

Modificació de les taxes esportives

Tal com va explicar la regidora d’Hisenda, Carmen Delgado, a partir d’ara les taxes esportives mantindran un preu únic, sense discriminar els xiquets i xiquetes no empadronats a Xest. Aquesta modificació respon a una qüestió legal que no permet la imposició de preus diferents en funció de l’empadronament. La nova ordenança reguladora es va aprovar amb les abstenció del PP.

Adquisició d’un vehicle elèctric i instal·lació d’un nou punt recàrrega

L’equip de govern també va portar a ple la ratificació d’una subvenció per adquirir un nou vehicle municipal elèctric, amb un import màxim de fins a 15.000 euros, i la instal·lació d’un punt de recàrrega, per un import màxim de 2.000 euros. Aquest punt es va aprovar per unanimitat.

Modificació de crèdit

La regidora d’Hisenda, Carmen Delgado, va presentar al Ple una nova modificació de crèdit per incorporar 140.000 euros per pagar hores extres dels treballadors municipals, realitzar contractacions temporals i adquirir un camió grua de segona mà per a la brigada municipal.

Adhesió al servei de brigades de la mancomunitat

Per la seva banda, l’alcalde, José Morell, va explicar la proposta de l’equip de govern perquè Xest s’adhereixi al servei de brigades de neteja, manteniment de jardins i obra pública de la mancomunitat Foia de Bunyol-Xiva. “Gràcies als plans d’ocupabilitat de la Generalitat, EMPUJU i EMCUJU, la mancomunitat compta ara amb deu treballadors i treballadors per reforçar les brigades dels municipis quan ho necessitin”. Aquest punt va ser aprovat per unanimitat.

Obres de la “Casa de la Música”

Un altre dels punts del Ple va ser l’aprovació dels plecs per a treure a concurs la finalització de les obres de la Casa de la Música, després que l’anterior empreses adjudicatària es declarés en concurs de creditors i abandonés l’obra.

“Malgrat que prenem totes les precaucions i ens ajustem a la legalitat, el que ha passat amb el procés de les obres de construcció de la nova Casa de la Música ha estat imprevisible i inevitable”, explicava Morell. “Nosaltres hem estat el més diligents possible per poder treure a concurs de nou les obres com més aviat i poder continuar amb el projecte”.

Per la seua banda, la regidora de Cultura, Mª Ángeles Llorente, ha incidit que va ser l’actual equip de govern el que va prendre la decisió d’invertir en la construcció de la Casa de la Música. “L’única conseqüència d’aquest incident és que s’han retardat els terminis, però això no pot entelar la realitat que, gràcies a aquest tripartit d’esquerres, Xest tindrà la seva Casa de la Música”.

Modificació de terminis per a les millores en els centres educatius

El ple també va aprovar ahir per unanimitat l’ampliació dels terminis per realitzar les millores en els centres educatius de Xest contemplades en actitud de la Conselleria d’Educació, conegut pel nom de Edificant, a proposta dels propis tècnics de la Conselleria, amb la finalitat d’assegurar la seua adequada execució durant 2018 i 2019, en el cas dels centres de Primària, i durant 2019 i 2020 per a l’IES Ricardo Marín. En total la inversió per centres serà de 282.798 euros al CEIP Francisco Giner dels Rius, 632.024 euros al CEIP nº 3, 396.018 euros al CEIP Vicente Blasco Ibáñez i 1.224.171 a l’IES Ricardo Marín.

Baixada de l’IBI

La regidora d’Hisenda, Carmen Delgado, va anunciar una baixada de l’Impost de Béns Immobles (IBI) del 0,61% al 0,58%, destacant que es tracta de “la màxima baixada possible dins les possibilitats de l’Ajuntament”, tal com explicava. “Així, l’amo o mestressa d’un pis de 90 metres quadrats, amb 30 anys d’antiguitat, tindria una rebaixa de 23 euros en proper el seu rebut de la contribució”, detallava la regidora. De la mateixa manera, un habitatge de 120 metres quadrats, amb 20 anys d’antiguitat, pagaria 33 euros menys.

“Considerem que abaixar els impostos directes és una mesura que beneficia a tots i totes, per això quant hem comprovat que era possible baixar una mica l’IBI, ho hem fet, ja que els ingressos previstos per 2019 són suficients per atendre les despeses “, assenyalava Prim. Aquesta baixada es va aprovar amb els vots a favor del PSOE i del PP i l’abstenció d’IU.

La moció de Compromís per a la denominació del frontó de Cheste com “D. Antonio Navarro Haro “, es va posposar fins al pròxim ple, a causa de l’absència del regidor José Vicente Guijarro.

Mi banner

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*