El programa Viu Actiu continua la seua activitat a Xest amb 110 persones inscrites

Post també disponible en: Castellano

El servei d’assessorament i prescripció d’exercici físic individualitzat Viu Actiu va arrancar al setembre la seua activitat, després de les vacances d’agost.


Tal com ha informat la regidora de Sanitat, Mª Angeles Llorente, participen en aquest programa 110 persones, realitzant exercici pautat en grups reduïts d’intervenció amb professionals de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, en coordinació amb els professionals mèdics del centre de Salut de Xest. “El programa té dos objectius bàsics: millorar les malalties cròniques i reduir la medicació, instaurant hàbits d’activitat i exercici físic permanent i autònom”, ha explicat Llorente.
De manera sistemàtica, cada mes, les pautes d’activitat i exercici físic de les persones participants són revisades en el centre de Salut per a comprovar l’evolució de cada pacient i adequar al màxim les activitats que han de pautar. D’aquesta manera, en coordinació amb l’equip mèdic de l’ambulatori, els i les professionals que gestionen el projecte, estudiaran si a través de les intervencions d’activitat i exercici físic es millora la qualitat de vida dels i les pacients, es modifiquen els seus hàbits de vida i es modulen paràmetres de cronicitat, com el dolor.
“Viu Actiu és un projecte innovador i d’alt valor qualitatiu pel qual la regidoria de Sanitat ha apostat amb força i que es prolongarà com a mínim 4 anys. Es tracta d’un programa que s’ha materialitzat després de molta faena i després de molt de temps, ja que va passar per diverses instàncies administratives; va haver de ser aprovat per les Corts Valencianes i passar diverses vegades per Ple. És per això que agraïsc a tot l’equip de govern el suport rebut, així com a l’oposició el seu vot a favor durant les diferents etapes per les quals va passar el projecte”, ha declarat la regidora.

Tal y como ha informado la concejala de Sanidad, Mª Angeles Llorente, participan en este programa 110 personas, realizando ejercicio pautado en grupos reducidos de intervención con profesionales de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, en coordinación con los profesionales médicos del centro de Salud de Cheste. “El programa tiene dos objetivos básicos: mejorar las dolencias crónicas y reducir la medicación, instaurando hábitos de actividad y ejercicio físico permanente y autónomo”, ha explicado Llorente.

De forma sistemática, cada mes, las pautas de actividad y ejercicio físico de las personas participantes son revisadas en el centro de Salud para comprobar la evolución de cada paciente y adecuar al máximo las actividades que han de pautar. De esta forma, en coordinación con el equipo médico del ambulatorio, los y las profesionales que gestionan el proyecto, estudiarán si a través de las intervenciones de actividad y ejercicio físico se mejora la calidad de vida de los y las pacientes, se modifican sus hábitos de vida y se modulan parámetros de cronicidad, como el dolor.

“Viu Actiu es un proyecto innovador y de alto valor cualitativo por el que la concejalía de Sanidad ha apostado con fuerza y que se va a prolongar como mínimo 4 años. Se trata de un programa que se ha materializado tras mucho trabajo y después de mucho tiempo, ya que pasó por varias instancias administrativas; tuvo que ser aprobado por las Cortes Valencianas y pasar varias veces por Pleno. Es por ello que agradezco a todo el equipo de gobierno el apoyo recibido, así como a la oposición su voto a favor durante las diferentes etapas por las que pasó el proyecto”, ha declarado la concejala.

Mi banner

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*