La Unió d’Agricultors informa que els agricultors d’Utiel-Requena tindran enguany una dotació de reg de suport de 450 m3/hectárea

Campos de cultivos de patatas.

Post també disponible en: Castellano

Agricultors informa que els agricultors de la comarca d’Utiel-Requena disposaran per a la campanya de reg d’enguany d’una dotació bruta mitjana de suport de 450 m3 / hectàrea / any per al cultiu de la vinya, els fruiters de fruita seca (ametller, sobretot) i l’olivar.
La quantitat assignada representa 150 m3 menys que l’any passat i la mateixa quantitat que en la campanya 2016/2017. La Confederació Hidrogràfica de l’Xúquer (CHJ) ha fet pública aquesta dotació tenint en compte la pluja produïda des d’octubre de 2019 a abril del 2020, un període amb una pluviometria normal a la zona que el caracteritza com un any humit.
Segons el que plou en el període de l’1 d’octubre a el 30 d’abril els anys es classifiquen en humits (450 m3 / ha), mitjans (600 m3 / ha) i secs (900 m3 / ha).
Diversos són les dades que han permès que s’arribe a aquesta dotació d’aigua de reg de suport per a aquests cultius. En primer lloc, que el nivell piezomètric (aigües subterrànies) se situa a la baixa en tota la zona.
D’altra banda, el volum emmagatzemat a l’embassament de Forata a partir de maig de 2017 va començar a baixar, fins al mes de gener de 2020, en el qual les intenses pluges que es van produir van provocar de nou un augment de les entrades a l’embassament i de l’volum embassat. També ha baixat el cabal circulant al riu Magre i encara que al maig de 2018 i al gener de 2020 es van produir repunts, posteriorment ha tornat a baixar.
Finalment, i el més important és la pluviometria mitjana registrada en els dos Sistemes Automàtics d’Informació Hidrològica de la Confederació situats a Requena i Caudete de les Fonts i aquest any davant les fallades en alguns moments d’aquests dos el de Remei d’Utiel. Per al període octubre / abril de l’any hidrològic 2019/2020 la mitjana de la pluja registrada a les dues estacions és de 345,6 mm, superant-se el llindar establert per considerar l’any com humit (310 mm). Per tant, l’any hidrològic 2019/2020 es caracteritza per ser un any humit.
Per poder optar a tenir una dotació superior a 450 m3 / ha, en els anys mitjans o secs, segons s’ha indicat anteriorment, cal modificar les característiques de la concessió o aprofitament d’aigües subterrànies en la Confederació Hidrogràfica de l’Xúquer. Per això, La Unió recomana a aquelles Comunitats de Regants i pagesos de la comarca que vullguen tenir la possibilitat d’augmentar la seua dotació d’aigua per al reg en anys venidors, es posen en contacte amb nosaltres a les oficines de la comarca o al telèfon 96 353 00 36, per estudiar cada cas.

Mi banner

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*