L’Ajuntament d’Alboraig realitza el diagnòstic de Portal de Transparència de la pàgina web

El Ayuntamiento de Alborache ratifica su Presupuesto municipal para este ejercicio 2020.
El Ayuntamiento de Alborache ratifica su Presupuesto municipal para este ejercicio 2020.

Post també disponible en: Castellano

Gràcies a este diagnòstic l’ajuntament disposarà d’informació per a habilitar noves ferramentes digitals que milloren la transparència de la gestió municipal.

L’Ajuntament d’Alborache està realitzant un treball d’anàlisi del Portal de Transparència, amb l’objectiu de detectar incidències, actualitzar continguts i plantejar millores.

Aquest treball es desenvolupa gràcies a la co-finançament de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica a través de la subvenció per al foment de la transparència i garantir l’accés a la informació a les administracions públiques locals.

Amb aquesta eina digital l’Ajuntament d’Alborache s’obre a l’escrutini públic, oferint la informació corresponent a la gestió i desenvolupament de tota l’activitat del consistori, de manera pública, oberta i transparent, complint així amb les obligacions marcades per la Llei 19/2013 Llei de Transparència, Accés a la Informació pública i bon govern.

Aquest diagnòstic també permetrà detectar quines altres eines digitals poden incorporar-se per millorar la transparència de l’ajuntament, de manera que els veïns i veïnes disposen de tota la informació actualitzada.

El Portal de Transparència està preparat perquè la ciutadania puga trobar tota l’ informació de tres grans categories: institucional (actes de sessions plenàries, dades sobre les funcions i composició de la corporació municipal, funcionament intern de l’Ajuntament…), normativa (amb la relació de les normes jurídiques que regisquen l’activitat de l’Ajuntament i el municipi) i econòmica (contractació pública, pressupostos i fiscalització, subvencions rebudes i concedides …).

Mi banner

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*