L’Ajuntament de Bunyol mostra el seu “suport absolut” a la continuïtat i reforçament dels serveis psicopedagògics escolars

Post també disponible en: Castellano

Dilluns passat 22 de febrer en sessió plenària, amb tots els vots a favor dels representants polítics del Consistori es va decidir el suport del poble de Buñol a demanar la retirada de l’esborrany del nou decret d’orientació educativa i per al manteniment dels Serveis Psicopedagògics Escolars.
En aquest decret, entre altres qüestions, es pretén desmantellar el model actual dels Serveis Psicopedagògics Escolars (*SPEs), formats per orientadores, mestres d’audició i llenguatge, treballadores socials i educadors d’educació especial que atenen diferents centres educatius de les seues zones d’influència, normalment delimitades per comarques, realitzant la seua actuació i intervenció directa amb l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu i de compensació de desigualtats.
Aquesta atenció directa i continuada pels professionals, que encara que pertanyents als *SPEs estan destinades als propis centres educatius, en col·laboració constant amb els professionals d’aquests, destaquen per la seua multidisciplinarietat i per tindre una visió externa, independent i imparcial, mitjançant actuacions col·legiades, permetent establir criteris comuns per a dur a terme una intervenció/atenció educativa inclusiva i de qualitat.
Aquest suport de les formacions polítiques, amb quasi les mateixes sigles que les que formen el propi govern autonòmic, se sumen als suports rebuts públicament per la representació sindical en taula sectorial d’educació, organitzacions com els Col·legis Oficials de Psicologia, de Treball Social, de Psicopedagogia i Pedagogia, a més de diverses associacions de caràcter educatiu, social i sanitari, destacant el suport de la direcció dels centres educatius, de mestres i professors, *AMPAs, Serveis Socials d’ajuntaments i mancomunats, professionals de la medicina i la sanitat, i població general, a través de les signatures recollides i manifestos recollits.
EU va presentar una moció en la qual demanava l’adopció dels següents acords:

  1. Petició de retirada de l’esborrany del Decret d’Orientació Educativa, així com la de realitzar-lo novament amb el consens de tota la comunitat educativa sense prendre decisions de manera unilateral.
  2. Demanar la continuïtat, no supressió, i el reforç dels Serveis Psicopedagògics Escolars (*SPEs).
  3. Atorgar el suport unànime d’aquesta corporació municipal als components dels Serveis Psicopedagògics Escolars per les actuacions realitzades en matèria d’educació i soci-sanitàries amb l’alumnat, les seues famílies i població general.
  4. Notificar aquesta moció al *Molt Honorable President de la Comunitat Valenciana Ximo Puig i Ferrer, al *Molt Honorable Conseller d’Educació Vicent *Marzá, Al Secretari Autonòmic d’Educació de la Generalitat Valenciana, al Servei d’Inclusió educativa de la Generalitat Valenciana, a tots els partits representats en les Corts Valencianes, als ajuntaments dels pobles, al *Síndic de *Greuges, i al Ministeri d’Educació.
Mi banner

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*