Les Regidories de Benestar Social i Igualtat de Bunyol posen en marxa la Ludoteca Municipal per a afavorir la conciliació familiar i la igualtat entre homes i dones

Una imagen de las instalaciones del antiguo instituto de Buñol.

Post també disponible en: Castellano

El servei, que serà gratuït, estarà obert des del 21 de març fins al 29 de juliol en horari de dilluns a dijous de 15,30h a 19,30h i els divendres de 15h a 19,00h.

L’Ajuntament de Bunyol, a través de les Regidories de Benestar Social i Polítiques Inclusives i la d’Igualtat, com a proposta educativa i dins del Pla Corresponsables de la Secretaria d’Estat d’Igualtat i contra la Violència de Gènere del Ministeri d’Igualtat, posa en marxa la Ludoteca Municipal, amb l’objectiu d’afavorir la conciliació de les famílies amb xiquets/as i joves menors de 14 anys des d’un enfocament d’igualtat entre homes i dones.
Les entitats beneficiàries d’aquest Pla Corresponsables, hauran d’establir sistemes d’adjudicació que atorguen caràcter prioritari a l’atenció de famílies monoparentals, víctimes de violència de gènere i d’altres formes de violència contra les dones, dones en situació de desocupació de llarga duració, dones majors de 45 anys o a unitats familiars en les quals existisquen altres responsabilitats relacionades amb les cures.
Carles Xerri, regidor de Benestar Social i Polítiques Inclusives, confirma que els usuaris d’aquest servei municipal seran: menors, des dels 4 anys o que els complisquen en aquest 2022 fins a joves de 14 anys, empadronats en la localitat i les famílies de la qual necessiten d’aquest servei de Ludoteca per a conciliar la vida laboral i familiar. Amb l’objectiu de complir les mesures necessàries de seguretat i salut, s’atendrà un màxim de 30 alumnes/per dia. Podent un alumne/a assistir tots els dies si fora el cas.
Per part seua, Sandra Corachán, regidora d’Igualtat, enumera els objectius d’aquest servei, que són: afavorir la Conciliació Familiar; oferir cuidat professional i alternativa educativa enriquidora; atendre la diversitat, integració i convivència; fomentar el desenvolupament personal i la integració entre iguals; donar suport a l’aparició de relacions personals anara de l’educació formal; i adquirir valors com a treball en equip, col·laboració i el respecte.
La Ludoteca Municipal estarà situada en l’Antic Institut de Bunyol, situat en la Av/ Rafael Ridaura núm. 13. Arranca el pròxim 21 de març i estarà oberta fins al 29 de juliol, en horari de dilluns a dijous de 15.30h a 19.30h i els divendres de 15h a 19h, podent-se modificar l’horari del servei en èpoques estivals amb el clar objectiu de facilitar la conciliació familiar.
Tots els interessats poden inscriure’s a partir del pròxim dilluns 14 de Març, en horari de 9 a 14h en el Registre d’entrada de l’Ajuntament de Bunyol o en seu electrònica del Consistori. Els interessats, a més d’emplenar i presentar la inscripció per registre d’entrada, hauran d’aportar la documentació que es requereix en aquesta. El barem a utilitzar per a l’ordre d’inscripció dels alumnes atendrà al fet que en la unitat familiar concórreguen les següents circumstàncies: tindre menor/és empadronats en la localitat. Aquest és un requisit necessari que es comprovarà d’ofici; situació Laboral, s’haurà d’acreditar que pares/ mares o tutors en l’actualitat són treballadors, es troben en procés de cerca d’ocupació o formació. (4 punts); família monoparental, títol de família monoparental expedit per la Conselleria competent en matèria de família. (4 punts); Víctima de violència de Gènere, degudament acreditat mitjançant sentència, ordre de protecció… (4 punts); Dones en situació d’atur de llarga duració, acreditat mitjançant informe dels serveis Públics d’Ocupació. (4 punts); Membre de família nombrosa, acreditació de ser-ho mitjançant el Titule Oficial de família nombrosa. (3 punts); i/o mare dona major de 45 anys (1 punt).
En cas de necessitar-se un desempat, les places s’atorgaran fins que el nombre d’usuaris abast 30 xiquets per a cada dia tenint en compte l’anterior barem. Per a resoldre les situacions d’empat, es tindrà en compte l’ordre de matriculació. Es crearà una llista d’espera quan el nombre de places estiga cobert doncs davant la situació sanitària actual, i pel fet que el servei gratuït és per a un màxim de 30 menors/ dia, els menors receptors del servei, que no assistisquen regularment, excepte absències justificades, perdran la seua reserva i seran substituïts per alumnes/as que hagen quedat en la llista d’espera. Hauran de ser conscients de la importància de poder donar servei a les famílies amb necessitat i tractant-se de menors s’han de gestionar les sol·licituds de la forma més adequada a les necessitats dels menors. Després de les diverses faltes sense justificar s’emetrà informe per l’Educador Social a l’efecte de continuar la crida i trasllat d’aquesta informació a les famílies.

Mi banner

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*