Principals canvis davant de la fase 3 i la seua aplicació a Requena

Post també disponible en: Castellano

No poden fer ús d’estes habilitacions persones amb símptomes o en aïllament, i han de respectar-se en tot moment les mesures d’higiene i distanciament social en qualsevol àmbit

Aquest dilluns 15 de juny els municipis de el Departament de Salut de Requena entren a la Fase 3 de la desescalada, juntament amb tota la Comunitat Valenciana.
S’enumeren a continuació els principals canvis que suposa entrar en aquesta fase i la seua aplicació en el nostre municipi:

Es podrà circular lliurement per tot el territori de la Comunitad Valenciana.

No quedarà reservada cap franja horària a col·lectiu algun.

En el cas de contacte social amb persones que es troben dins dels grups considerats vulnerables a la Covid-19, s’hauran d’extremar les mesures de seguretat i higiene.

Podrà practicar-se a l’aire lliure activitat física individual sense contacte físic i modalitats esportives que es practiquen per parelles.

L’activitat física individual a l’aire lliure es pot practicar en grups d’un màxim de trenta persones, respectant les mesures de seguretat i higiene.

Ús de mascareta: L’ús de mascareta serà obligatori a la via pública, en espais a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobe obert a el públic, sempre que no siga possible mantenir una distància de seguretat interpersonal de a l’ menys dos metres.

L’obligació de l’ús de mascareta no és exigible en els següents supòsits:

  • Persones que presenten algun tipus de dificultat respiratòria que es puga veure agreujada per l’ús de mascareta.
  • Persones en les que l’ús de mascareta resulte contraindicat per motius de salut degudament justificats, o que per la seua situació de discapacitat o dependència presentin alteracions de conducta que facen inviable la seua utilització.
  • Desenvolupament d’activitats en què, per la pròpia naturalesa d’aquestes, resulte incompatible l’ús de la mascareta.
  • Causa de força major o situació de necessitat.

Espais públics: La Biblioteca municipal romandrà oberta només per a préstecs i devolucions.
El seu horari d’obertura és de 10h a 14h i de 17h a 19h.
Per la seua banda, les instal·lacions esportives com les pistes de tennis, pàdel i frontó estan obertes sota demanda, a més de la possibilitat de poder reservar un carrer a la pista d’atletisme per córrer.
Pel que fa a l’SAT, roman operatiu i obert en el seu horari habitual amb cita prèvia (Enviant un correu abans d’acudir a sat@requena.es indicant nom i cognoms, el tràmit que es vol realitzar i un número de telèfon per a ser citat o cridant al 96.230 14 00 marcant l’extensió 2007).

Parcs infantils: Malgrat que com ha anunciat el president Ximo Puig, la Generalitat Valenciana permet l’obertura dels parcs la propera setmana, des de l’Ajuntament de Requena s’ha optat per la prudència, la seguretat i la responsabilitat.

La prioritat d’aquest consistori no és altra que garantir la salut de la ciutadania i per això s’ha tingut en compte que els parcs són espais per als més petits

Així doncs, de moment aquestes zones d’oci infantil seguiran precintades aquesta propera setmana.

Museus: Els horaris dels museus seran els següents:

  • Oficina de Turisme: 10:00 a 14:00 i 17:00 a 20:00 hores.
  • Museu Municipal: 10:30 a 14:00 hores.
  • Museu d’el Vi: 10:30 a 14:00 i 17:00 a 20:00 hores.
  • Museu “Florencio de la Font”: 17:00 a 20:00 hores.
  • Per a les visites serà necessari l’ús de mascareta.
  • Cal recordar que el carnet d’ambaixador de Requena es pot sol·licitar a l’oficina de turisme i permet accedir als museus de forma gratuïta.

Comerç: L’aforament serà d’un màxim d’un 75% en els locals comercials.
La distància entre venedor i client serà de al menys 1 metre quan es compte amb mitjans de protecció i de al menys 2 metres sense protecció.
En els locals on no es puga complir la distància de seguretat es permetrà únicament la permanència dins del local d’un client.
El temps de permanència en el local serà l’estrictament necessari per a la compra.

Hostelería i restauració: Es reobrirà a el públic el consum dins del local amb un aforament màxim del 75%.
Es permet el consum en barra sempre que es respecti la distància de seguretat.
S’ha d’assegurar la distància de 2 metres entre taules o agrupacions de taules pot arribar a el 100% d’aforament a les terrasses.
S’obriran a el públic locals de discoteques i bars d’oci nocturn sempre que no se superi un terç del seu aforament i es compleixin les condicions previstes en aquest capítol.
En tot cas, es pot procedir a l’obertura a el públic de les terrasses a l’aire lliure d’aquests establiments en les mateixes condicions i amb els mateixos requisits que la resta de locals.
L’espai destinat a la pista de ball es pot utilitzar per instal·lar taules o agrupacions de taules, no podent dedicar-se dit espai al seu ús habitual.

Altres disposicions:

L’aforament permès dels llocs de culte serà del 75%.

S’autoritzen les sales de vetlla amb un màxim de 50 persones en espais a l’aire lliure i 25 en espais tancats.

Es permeten cerimònies nupcials i altres celebracions religioses amb un aforament de l’75% sense superar les 150 persones en espais a l’aire lliure o les 75 en espais tancats.

Els espais municipals continuaran oberts amb les mateixes limitacions que a la fase 2 per prudència.

Per últim, cal assenyalar que no poden fer ús d’aquestes habilitacions persones amb símptomes o en aïllament, i s’han de respectar en tot moment les mesures d’higiene i distanciament interpersonal en qualsevol àmbit.

Mi banner

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*