Riba-roja consolida la seua posició en el lideratge d’ajuntaments de la Comunitat Valenciana en transparència a l’aconseguir un 79’01%

Post també disponible en: Castellano

L’ajuntament es referma després d’analitzar els paràmetres exigits

L’Ajuntament de Riba-roja de Túria continua consolidant la seua posició de lideratge d’ajuntaments valencians que aposten per les polítiques de transparència en la gestió dels recursos públics. La localitat es manté líder amb un 79’01% de compliment dels indicadors analitzats en els diversos departaments municipals en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

El consistori ha estat analitzat per l’empresa Dyntra, especialitzada en aquest tipus d’estudis amb reputació nacional i internacional, sobre els programes i iniciatives que duen a terme les àrees municipals en la seua gestió diària i ha aconseguit complir amb 128 dels 162 indicadors analitzats, el que equival a un 79’01% i molt per sobre de el següent a la llista, Alaquàs, amb 121 dels 162 indicadors i un 74’69% sobre el total.

Les anàlisis que es duen a terme per part d’aquesta empresa es centren sobre els ajuntaments valencians amb més de 15.000 habitants amb l’objectiu d’estudiar sobre l’aplicació dels diferents paràmetres de transparència. En el cas de Riba-roja, està per davant d’alguns ajuntaments com el de Sagunt que ocupa el tercer lloc amb un 73’46%, València en el quart lloc i un 70’99%, Gandia en la posició sisena i un 69 ‘14% o Dénia en el dotzè lloc i un 63’58%, entre d’altres.

L’Ajuntament de Riba-roja de Túria obté un 81’54% en la transparència municipal, entre la qual destaca la informació sobre els càrrecs electes i el personal de l’ajuntament amb un 81’82% i 27 dels 33 indicadors analitzats, la informació sobre l’organització i el patrimoni de l’ajuntament amb un altre 90% i el compliment de 9 dels 10 indicadors estudiats. La planificació i l’organització de l’ajuntament rep un altre 72’73% i 8 dels 11 indicadors correctes.

La participació i la col·laboració ciutadana rep un altre 72’73% en l’anàlisi esmentat, amb un 63’64% i 7 dels 11 indicadors complerts en informació i atenció al ciutadà, el grau de compromís per a la ciutadania obté un altre 77’27% sobre el total i 17 dels 22 indicadors analitzats que són complerts per l’Ajuntament de Riba-roja de Túria.

La transparència economicofinancera obté el 88’89% dels criteris analitzats, especialment la informació comptable i pressupostària que rep el 80% a l’complir en 4 dels 5 indicadors escrutats. La transparència en els ingressos i despeses municipals es compleix en els 5 indicadors analitzats i un 100%, la transparència en els deutes municipals és complerta al 75% amb 3 dels 4 indicadors estudiats i, finalment, la informació econòmica i pressupostària obté un altre 92’31% amb 12 dels 13 indicadors positius.

La contractació dels serveis es compleix a l’81’25%, amb els procediments de contractació de serveis que arriben a un 100% de satisfacció, la relacions i operacions amb proveïdors i contractistes que arriben un altre 100%, o, finalment, els contractes, els convenis i les subvencions amb un altre 72’73% complert gràcies als 8 dels 11 indicadors analitzats.

Finalment, en urbanisme i obres públiques l’Ajuntament de Riba-roja de Túria arriben un altre 70%, amb un 100% en els plans d’ordenació urbana i convenis urbanístics analitzats amb un informe favorable dels 4 indicadors, un altre 100% en les decisions sobre requalificacions i adjudicacions urbanístiques analitzades, un 75% en els anuncis i licitacions d’obres públiques amb 3 dels 4 indicadors, un 100% en la informació sobre concurrents, ofertes i resolucions, un 20% en el seguiment i control de l’execució de obres amb 1 dels 5 indicadors, i un 66’67% en els indicadors sobre urbanisme i obres públiques.

L’alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha subratllat “la importància d’aquests indicadors analitzats per una empresa de prestigi i que testifiquen l’enorme treball que en els últims anys hem dut a terme a millorar la transparència i la participació ciutadana en els recursos públics i ens impel·lixen a seguir la mateixa trajectòria en aquesta legislatura”.

Mi banner

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*