Riba-roja convoca 19 beques d’entre 300 i 1.000 euros per a esportistes federats que acreditin els seus resultats al llarg de 2018

Las solicitudes se podrán presentar hasta el próximo 20 de septiembre
Las solicitudes se podrán presentar hasta el próximo 20 de septiembre

Post també disponible en: Castellano

Las solicitudes se podrán presentar hasta el próximo 20 de septiembre
Les sol·licituds es podran presentar fins al proper 20 de setembre

L’Ajuntament de Riba-roja de Túria ha convocat les diverses subvencions als esportistes que hagin realitzat esports reconeguts pel Consell Superior d’Esports amb fins a 5 beques per valor de 1.000 euros cadascuna, altres 4 per valor de 500 euros i, finalment, altres 10 beques per un valor de 300 euros en cadascuna d’elles. Les sol·licituds es podran presentar fins al proper 20 de setembre.

Les beques estan enfocades als esportistes que estiguin empadronats a Riba-roja de Túria, estar en possessió d’una llicència federativa d’una modalitat esportiva determinada, estar al corrent en les obligacions tributàries i de la seguretat social i no incomplir algunes de les condicions contingudes en la llei de subvencions com a condemna ferma per rebre aquest tipus d’ajudes, declaració de concurs voluntari o insolvència, haver rebut una sanció o tenir la residència a un paradís fiscal, entre d’altres.

Les sol·licituds s’han de presentar pel registre d’entrada de l’Ajuntament de Riba-roja o mitjançant la seu electrònica, acompanyades d’una fotocòpia del document d’identitat, un altre de la llicència federativa, els certificats federatius que acreditin els resultats obtinguts en competicions oficials, les despeses i factures que avalin el pagament de les mateixes i un model oficial bancari de manteniment a tercers.

La concessió de les ajudes es realitzarà mitjançant el procediment de concurrència competitiva en el qual s’estableixen els corresponents criteris d’ajudes referides als èxits de l’exercici de 2018. La comissió avaluadora constituïda a l’efecte estudiarà els expedients de cada un dels aspirants i, a continuació, s’analitzaran perquè la es realitzin les diferents propostes d’adjudicació de les beques.

Un cop s’hagin publicat les propostes en els diferents mitjans de comunicació s’habilitaran altres deu dies hàbils perquè es puguin presentar les al·legacions corresponents, encara que en cap cas s’acceptaran nous documents dels aspirants.

La comissió avaluadora de Riba-roja estarà constituïda per un president, un secretari i dos vocals titulars, amb els seus corresponents suplents, amb facultats per realitzar totes les comprovacions necessàries per a la qualificació dels mèrits de cada aspirant, fins i tot podran realitzar una entrevista personal a algun esportista si així ho estima oportú.

La subvenció acceptarà com a part de la seua justificació les despeses derivades de l’adquisició i compra de material i equipament tècnic esportiu per a l’entrenament i la competició, despeses d’obtenció de llicències esportives, quotes de gimnàs o clubs, desplaçaments a les competicions, les revisions mèdiques -proves de esforç-, a més de les despeses relacionades amb la preparació psico-física i tècnica de l’esportista. Tots hauran de ser de l’any 2018, objecte de la subvenció.

L’alcalde de Riba-roja, Robert Raga, ha manifestat que aquestes beques “són el ple reconeixement que l’ajuntament concedeix als nostres esportistes que en silenci realitzen un esforç enorme en les seves corresponents modalitats i és just que des de l’administració els ajudem a suportar millor les despeses econòmiques que han d’afrontar en el seu dia a dia; per això, han de saber que el municipi està al seu costat en tot el que necessitin, amb un suport incondicional “.

Mi banner

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*