Riba-roja de Túria augmenta un 114% la licitació de contractes públics i estalvia fins a 1’6 milions d’euros l’any 2022

Post també disponible en: Castellano

El govern municipal publica la memòria de la contractació de l’any 2022 que certifica un notable increment de les contractacions que en un sol any han passat de 15’3 a 13’6 milions d’euros

Riba-roja de Túria augmenta un 114% la licitació de contractes públics i estalvia fins a 1’6 milions d’euros l’any 2022 en l’adjudicació per l’augment de les empreses que concorren als concursos    

L’Ajuntament de Riba-roja de Túria ha augmentat en prop d’un 114% la quantitat econòmica corresponents a la licitació de contractes públics en passar dels poc més de 6 milions d’euros de l’exercici de l’any 2021 als 15’3 milions d’euros de l’any 2022, segons la memòria de contractació pública que l’equip de govern ha donat a conéixer en el ple municipal a la resta de formacions polítiques amb representació. 

D’aquesta manera, l’any passat es van licitar diversos contractes municipals en procediment obert per valor de 15’3 milions d’euros mentre que l’adjudicació es va elevar a 13’6 milions d’euros i, per tant, l’estalvi net es va situar en un total de 1’6 milions d’euros, és a dir, un estalvi percentual del 10’8% en total. Quant als contractes menors, l’estalvi es va situar en un 5’03% sobre un total de 19 duts a terme durant el passat exercici 2022. 

La contractació menor desenvolupada per l’Ajuntament de Riba-roja de Túria a cap en el citat exercici es va situar en 506.390 euros de licitació total mentre que l’adjudicació dels contractes es va situar en altres 480.923 euros, és a dir, un estalvi de 25.466 euros. Les pluges de novembre van obligar a intensificar els contractes d’emergència per valor de 41.422 euros en la fase de licitació mentre que l’adjudicació va aconseguir els 2.229 euros en total. 

De fet, els contractes pel procediment menor s’han reduït en quasi un 3% respecte de les xifres esdevingudes l’any 2021. En l’actualitat, els contractes menors es van situar en un 3’19% en total, per l’augment de les empreses que prenen part en la fase de concurrència. Des de l’àrea de Contractació de l’Ajuntament de Riba-roja e Túria es recomana convidar a tres empreses o que, fins i tot, es puguen presentar sense cap mena de restricció. 

Per tipus de procediment públic dels contractes, cal destacar que lloes més habituals són els corresponent al sistema obert amb 9’4 milions d’euros, altres 5’1 milions d’euros en aquells tramitats pel sistema obert simplificat, altres 547.452 euros els contractes pel procediment obert súper simplificat i, finalment, els contractes menors que es van adjudicar per valor de 506.390 euros i els 147.579 euros del sistema dinàmic d’adquisició. 

En l’exercici de 2022, el percentatge de contractes reservats a empreses d’inserció social o centres especials d’ocupació s’ha situat en un 2’40% enfront del 2% que va tindre lloc en l’exercici econòmic de l’any 2021. Els contractes de Riba-roja de Túria tramitats per lots han suposat un 8’70% sobre el global de contractes licitats, l’augment dels quals s’incentivarà en exercicis pròxims, com a requisit bàsic inclòs en la memòria justificativa. D’aquesta manera, s’intenta afavorir la concurrència de les petites i mitjanes empreses (pimes). 

Cal destacar la inclusió del visor de contractació en els processos de licitació i adjudicació de l’Ajuntament de Riba-roja de Túria on en temps real qualsevol ciutadà pot consultar tota la informació dels contractes. En el citat visor estan disponibles, actualment, des dels exercicis de l’any 2018 a l’actualitat, amb informació relativa als imports d’adjudicació, els adjudicataris, les estadístiques i les gràfiques per tipus de contractes, categories o exercicis, entre altres. 

La memòria de contractacions públiques de Riba-roja de Túria inclou, finalment, una fitxa detallada en la qual s’inclouen cadascun dels contractes tramitats per l’ajuntament en la qual consten el nombre de licitadors que han participat, el nom de l’adjudicatari, el tipus d’empresa legalment constituïda, l’import d’adjudicació final i les condicions especials d’execució en les quals consten les obligacions i els deures que han de complir les empreses.  

Entre els reptes fixats pel departament de contractació destaquen la consolidació de la compra pública d’innovació, el reforç de la fase d’execució dels contractes mitjançant un sistema que permeta el seu seguiment, l’adopció de mesures per a l’increment de contractació socialment responsable amb clàusules socials i mediambientals i condicions especials d’execució, a més de reforçar el procés de professionalització mitjançant un blog. 

L’alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha afirmat que els processos de licitació i adjudicació dels contractes municipals “segueixen un protocol estricte dissenyat pels propis serveis tècnics en els quals els polítics, per primera vegada en la història, no tenim res a veure, de manera que garantir la neteja i la transparència d’aquests, a més d’un estalvi notable en les adjudicacions i l’ús del streaming com a manera de salvaguardar aqueixa transparència”. 

Mi banner

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*