Riba-roja destina 114.000 euros en ajudes i subvencions públiques a les entitats i els esportistes per a promoure l’activitat física

Post també disponible en: Castellano

La Junta de Govern aprova el foment de la pràctica esportiva 

L’Ajuntament de Riba-roja de Túria ha aprovat fins a un total de 114.000 euros en total en subvencions econòmiques destinades a promoure l’activitat física en la localitat amb sengles partides enfocades a les entitats i clubs esportius i, d’altra banda, per a reconéixer la trajectòria i el treball de determinats esportistes al llarg del present any 2021. 

La Junta de Govern Local ha convocat les subvencions corresponents a clubs i esportistes de Riba-roja de Túria que han desenvolupat la seua activitat al llarg del present exercici, amb un total de 108.000 euros d’import màxim. Les ajudes tenen com a objecte secundar i millorar la pràctica esportiva, amb especial atenció als programes d’activitats esportives a desenvolupar, iniciació esportiva, foment de la pràctica i competició esportiva, a més d’activitats recreatives, d’oci i d’esplai. 

Les entitats i clubs que interessats en la sol·licitud de les subvencions hauran d’estar inscrits en el registre municipal d’associacions, realitzar activitat regular a Riba-roja de Túria o oferir activitat regular per als veïns, sota la supervisió d’un monitor, entrenador o responsable del grup. Haurà de constar, a més, d’un mínim de 30 sessions anuals. 

La concessió d’aquestes subvencions es realitzarà mitjançant un procediment de concurrència competitiva, amb una comissió avaluadora que s’encarregarà de procedir als barems a aplicar, formada per un president, un secretari i diversos vocals. Aquesta comissió realitzarà el corresponent estudi dels expedients de cadascun dels aspirants i, posteriorment, formularà l’adjudicació de les ajudes. 

Els barems tindran en compte els criteris de l’esport base o escoles esportives destinades a fomentar el coneixement de l’esport d’una especialitat donada, des de categories inferiors fins a juvenils, des dels 4 als 18 anys d’edat. També es valorarà el foment de la paritat entre sexes en l’entitat esportiva o club, és a dir, a més igualtat entre nombre d’esportistes empadronats en Riba-roja de tots dos sexes serà major la puntuació. 

Uns altres dels factors a tindre en compte són el nombre d’esportistes que componen el club o l’entitat, tants els que participen en competició oficial, en els Jocs Esportius i aquells que participen en una activitat regular amb un mínim de 30 sessions, si bé en aquesta ocasió es redueix a 15 sessions atesa la situació sanitària per la pandèmia i les restriccions. 

La comissió avaluadora estudiarà, també, les despeses federatives suportades per l’entitat al llarg de la temporada 2020/21, com el pagament de fitxes, mútues o assegurances mèdiques, quotes per inscripcions o altres conceptes. El nivell de la competició esportiva, a raó de nacional, autonòmica i provincial, l’existència de tècnics esportius en el club o els programes esportius o l’estructura esportiva també es tindran en compte. 

La Junta de Govern Local també ha aprovat una partida màxima de 6.000 euros en total per als esportistes locals pel seu rendiment al llarg del passat exercici 2020. Hauran d’estar en possessió d’una llicència federativa i empadronats a Riba-roja de Túria. Els criteris a aplicar tindran en compte el resultat esportiu i la categoria d’aquest. Es concedirà una ajuda de 1.000 euros als tres esportistes més ben situats, una altra de 500 euros als tres situats en les posicions quarta, cinquena i sisena i altres 300 euros als cinc esportistes situats de la setena a l’onzena. 

L’alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha afirmat que aquestes ajudes econòmiques “són fonamentals per a fomentar la pràctica esportiva entre els nostres joves i veïns, especialment en un moment molt important enmig de la pandèmia sanitària, per això, hem redoblat els esforços per a recompensar la labor que es duen a terme en els clubs esportius, a més de valorar les trajectòries individuals”.

Mi banner

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*