Riba-roja prohibe instal·lar gasolineres, tanatoris i discoteques en el nucli urbà i urbanitzacions i obliga als sex-shop i cases d’apostes a guardar 200 metres dels col·legis i parcs 

Post també disponible en: Castellano

El ple municipal aprova per unanimitat una modificació del pla general per a restringir aquest tipus d’activitats econòmiques en les àrees habitades

El ple de l’Ajuntament de Riba-roja de Túria ha aprovat de manera definitiva el pla general d’ordenació urbana (PGOU) per a restringir la nova instal·lació de gasolineres, tanatoris, discoteques, cases d’apostes i sex-shop en el nucli urbà i en les àrees residencials del terme municipal. La mesura s’ha aprovat per unanimitat de tots els partits polítics. 

La posada en marxa d’aquesta iniciativa tanca el procés administratiu iniciat per l’Ajuntament de Riba-roja de Túria que es va aprovar el passat 4 de juliol de 2022 amb una modificació puntual número 18 del pla general d’ordenació urbana (PGOU) per a la regulació de determinats usos, després de sotmetre el mateix a la corresponent informació pública en els diversos portals d’internet i el seu trasllat a les administracions públiques. 

L’aprovació urbanística suposa una regulació detallada de les condicions de determinats usos d’activitats econòmiques. D’aquesta manera, les gasolineres no es podran implantar, a partir d’ara, en cap zona residencial, ni en el nucli urbà ni a les urbanitzacions per una qüestió d’incompatibilitat. Només podran fer-ho en aquelles àrees del terme municipal permeses, en els usos dominants industrials. 

La modificació del PGOU afectarà, també, a les condicions dels tanatoris i les discoteques ja que no podran ser instal·lades en cap zona d’ordenació predominant residencial, ni en el nucli urbà ni a les urbanitzacions. En el sòl urbà o urbanitzable només es podran instal·lar en aquells usos de predominança industrial i en la zona d’ordenació industrial compatible permesa. 

Les condicions d’ús dels centres i cases d’apostes, a més, de les botigues eròtiques i sex-shop es regulen en aquesta modificació urbanística quant a la seua instal·lació i activitat. D’aquesta manera, aquest tipus d’establiments sí que es podran instal·lar en zones residencials sempre que guarden, per a això, una distància mínima de 200 metres de distància respecte de qualsevol centre de primària o secundària, públic o privat. 

A més, la regulació de l’Ajuntament de Riba-roja de Túria estableix que aquest tipus de restriccions es mantindran sobre una altra mena d’emplaçaments, com els 200 metres de distància respecte del Parc Maldonado, la zona verda adjacent a la Casa de Cultura, el Conservatori de Música i Dansa, el Pavelló d’Esports, el Poliesportiu, el camp de futbol i, finalment, la piscina coberta. 

En aquest cas, la distància es mesurarà en línia recta des de qualsevol punt de l’alineació exterior de la parcel·la des de la qual es produïsca l’accés habitual dels esoclares fins al punt d’accés de l’activitat a implantar. A més, en la mateixa regulació urbanística que entrarà ara en vigor considera incompatible la seua instal·lació en les àrees residencials del terme municipal. 

Finalment, la nova regulació estableix també els usos comercials concentrats, recreatius i d’hostaleria. D’aquesta manera, els usos comercials i recreatius que, donades les seues característiques intrínseques, generen o ocasionen molèsties es regiran pels usos corresponents a taller i artesania i per a l’ús industrial. Les condicions d’higiene i seguretat d’aquests locals compliran la normativa general. També s’estableixen els accessos i les dotacions d’aparcament per a aquesta mena d’activitats econòmiques. 

L’alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha afirmat que aquesta modificació del pla general urbanístic “té com a eix fonamental regular la seua instal·lació en les àrees habitades o pròximes a zona residencials, de manera que es puga compatibilitzar la llibertat d’obrir noves activitats econòmiques sense que es menyscaben els drets al descaso i la tranquil·litat dels veïns, a més de protegir, al mateix temps, els drets de la infància i els joves”.

Mi banner

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*