S’inicia el tràmit per a la construcció de la macrodepuradora Xest-Xiva

Una imagen de la localidad de Cheste.

Post també disponible en: Castellano

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicat l’acord entre l’Entitat de Sanejament d’Aigües Residuals de la Generalitat i els Ajuntaments de Xest i Xiva per a l’execució de la macrodepuradora, un projecte en el qual s’invertiran 26 milions d’euros .

Aquest acord permet la participació de la Generalitat, mitjançant la Conselleria, de l’EPSAR i dels dos ajuntaments en el finançament, expropiació dels terrenys i execució de les obres de la nova depuradora, dissenyada per al tractament d’un cabal mitjà de 8.000 m3 / dia, mitjançant un tractament de ventilació prolongada tipus carrusel amb eliminació de nutrients.

Per a la seva construcció, els col·lectors i estacions de bombament associades s’estima un import de 25.315.000 euros i 660.000 euros per a les expropiacions. Les actuacions seran cofinançades a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder), dins el marc del Programa Operatiu de la Comunitat Valenciana per al període 2014-2020.

El projecte pretén donar solució a la situació generada, després que les depuradores existents a les localitats de Xest i Xiva s’hagin quedat obsoletes en no disposar d’un sistema d’eliminació de nutrients que permeti garantir l’abocament a zona sensible. De la mateixa manera, tampoc disposen d’un tractament terciari que permeti la reutilització de les aigües depurades, abocant a una zona amb dèficit hídric.

“La construcció de la macrodepuradora és una bona notícia per al Medi Ambient i per a l’agricultura, ja que suposarà una injecció d’aigua similar a l’obtinguda amb el pou Toyuelo II”, ha manifestat l’alcalde de Xest, José Morell. Així, aquesta nova infraestructura permetrà posar a disposició dels agricultors de la zona un volum anual d’aigua regenerada de 1,6 hm3 / any (segons estimacions del 2013), complint els requeriments de qualitat establerts en el Reial Decret 1620/2007, per el que estableix el règim jurídic de la reutilització d’aigües depurades, aspecte d’especial interès en aquesta zona amb un important dèficit hídric.

La Conselleria, a través de la Direcció general de l’Aigua, iniciarà, tramitar i resoldre els expedients d’expropiació forçosa dels terrenys necessaris per executar les obres de les que serà titular la Generalitat.

Per la seva banda, l’EPSAR s’encarregarà de la redacció, aprovació i finançament íntegre dels projectes de construcció de les obres; contractarà i finançarà la direcció facultativa de la construcció i també contractarà, executarà i finançarà les obres i instal·lacions. A més, haurà d’anticipar l’import de l’expropiació que es dugui a efecte per la Direcció general de l’Aigua, una quantitat que serà recuperat per l’EPSAR a partir de les aportacions dels ajuntaments de Xest i Xiva.

Pel que fa als ajuntaments, correspon a l’Ajuntament de Xest reintegrar a l’EPSAR el 56,15% del cost de les expropiacions i al de Xiva el 43,85% restant, d’acord amb els cabals que corresponen a cada municipi.

Mi banner

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*