197 microempreses d’Utiel rebran el doble de les quanties inicialment plantejades per als ajuts post-covid

Post també disponible en: Castellano

97 microempreses d’Utiel rebran entre 1379 € i 535 € de les subvencions que l’Ajuntament d’Utiel va posar en marxa per ajudar a el teixit empresarial del municipi en aquest període de crisi econòmica provocada pel coronavirus que va obligar a el tancament o la reducció de la seva activitat.

Unes ajudes que han augmentat considerablement les quanties inicials en cadascuna de les línies establertes en la convocatòria, arribant a duplicar i en alguns casos a triplicar l’import inicial plantejat ja que les sol·licituds presentades no aconseguien el pressupost total de 225.000 €

Hui el consistori utielano ha fet pública a la seva pàgina web la relació definitiva d’empreses beneficiàries d’aquesta línia d’ajuts.

La comissió de valoració va analitzar les 234 sol·licituds presentades, quedant excloses 37 al no complir amb els requisits establerts en la convocatòria.

En total han estat 197 les microempreses d’Utiel que s’han beneficiat d’aquests ajuts que concedeix el consistori utielano per mitigar els efectes econòmics que la crisi de l’coronavirus ha generat en el sector comercial i hostaler, així com a autònoms i petites empreses del municipi.

Els imports, depenent de la situació de cada empresa, oscil·len entre 1.379,60 € i 535,77 €.

Increment de les ajudes

Les subvencions destinades a microempreses de l’municipi contemplen una quantia total de 225.000 €. Unes ajudes que s’han incrementat substancialment en la distribució final quedant de la següent manera:

LÍNIA D’AJUDES MICROEMPRESES UTIEL COVID -19 import Inicialimport Definitiu
Cessament d’Activitat
109 empreses

Reducció d’ingressos en més de el 75%
74 empreses

Reducció d’ingressos entre 50% i 75%
9 empreses

Reducció d’ingressos entre 25 % y 50 %
5 empreses
700 €


525 €


350 €


175 €
1379,60 €


885,77 €


710,77 €


535,77 €

Inicialment el pressupost d’aquesta convocatòria de subvencions es plantejava amb una distribució de 700 € per a aquelles microempreses que hagin cessat la seva activitat i de 525 €, 350 € o 175 € per a aquelles que haguessin registrat una reducció en la seva facturació d’entre el 25% i fins a més del 75% com a conseqüència de l’estat d’alarma.

No obstant això, el nombre de sol·licituds presentades no ha assolit la quantia total d’aquesta partida pel que, l’import sobrant s’ha distribuït de forma proporcional incrementant gairebé en el doble la quantia a percebre en cada un dels casos establerts.

Així, un total de 109 microempreses que han cessat la seva activitat percebran 1379, 60 €.

La resta de les 88 sol·licituds aprovades corresponen a empresaris que han vist reduïda la seva facturació.

Aquells que han vist minvats els seus ingressos en més d’un 75% percebran 885,77 €. Els que han reduït la seva facturació entre el 50 i el 75%, rebran 710,77 i aquells amb un percentatge de reducció entre el 25% i el 50% comptaran amb una ajuda que puja a 535, 77 €.

Mi banner
Mi banner
Mi banner
Mi banner
Mi banner
Mi banner
Mi banner
Mi banner

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*