El Consell de Ministres autoritza a Enresa l’adquisició de contenidors per al combustible gastat de la central nuclear de Cofrents

Post també disponible en: Castellano

El Consell de Ministres ha autoritzat a l’Empresa Nacional de Residus Radioactius, SA, S.M.E. (ENRESA) la celebració d’un contracte per a la fabricació, subministrament i lliurament de deu contenidors per a l’emmagatzematge en sec de el combustible gastat de la central nuclear de Cofrents (València).
El contracte autoritzat avui té com a objecte subministrar un total de 10 contenidors per a la central nuclear de Cofrents, 10 sistemes de vigilància de fuites per controlar la pressió entre les dues tapes de l’contenidor, així com recanvis -Tapes, cargols, i juntes – que poden ser necessaris en el manteniment i vigilància d’aquests contenidors.

El valor estimat de l’contracte és de 30.314.520 euros i el termini d’execució de 5 anys, establint un primer lliurament de cinc unitats al desembre de 2022 i un segon lliurament dels cinc restants al desembre de 2024. Els contenidors tindran similars característiques a els adquirits per Enresa a 2017.
El combustible gastat de les centrals nuclears, extret de l’reactor a les parades de recàrrega, es diposita sota l’aigua en piscines localitzades a les seves instal·lacions. A causa de les limitacions d’espai, passat un temps, aquest combustible s’introdueix en contenidors i es diposita en un Magatzem Temporal Individualitzat (ATI) en les pròpies centrals.
Gràcies a aquests contenidors es podrà fer front a les recàrregues de combustible de la central de Cofrents en els cicles posteriors a 2021 (en concret a l’octubre de 2023 ia l’octubre de 2025) d’acord amb la data de tancament prevista per aquesta central -2030 – establerta en el Protocol d’intencions signat per les propietàries de les centrals i Enresa al març de 2019, que té en compte també les previsions establertes, en relació amb la contribució de l’energia nuclear a l’mix energètic, en el Pla Nacional Integrat d’energia i Clima 2021- 2030 que el Govern d’Espanya ha remès a les autoritats de la Unió Europea.
FINANÇAMENT AMB CÀRREC A FONS DEL PGRR
La compra dels contenidors es realitzarà amb càrrec a Fons per al finançament de les activitats de el Pla General de Residus Radioactius (PGRR), que, en aplicació del principi de “qui contamina paga”, es nodreix de la prestació que satisfan els productors de els residus. En el cas de les centrals nuclears en explotació, la quota que abonen és el resultat de multiplicar l’energia generada per cada central per una tarifa fixa unitària.
Mitjançant el Reial Decret 750/2019, de 27 de desembre, es va modificar aquesta tarifa, elevant-la fins 7,98 € / MWh. Amb aquest increment s’aconsegueix l’equilibri entre els costos futurs actualitzats i les prestacions que abonen les centrals.

Mi banner

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*