El ple de Xest aprova la modificació de quatre ordenances

Sesión plenaria del Ayuntamiento de Cheste.
Sesión plenaria del Ayuntamiento de Cheste.

Post també disponible en: Castellano

Sesión plenaria del Ayuntamiento de Cheste.
Sesión plenaria del Ayuntamiento de Cheste.

Ahir, dijous 11 d’abril, el ple de l’Ajuntament va aprovar la modificació de les Ordenances Fiscals que regulen la taxa per llocs de venda, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i llocs de venda ambulant en el mercat ; les taxes per serveis de transports, trasllat, immobilització i retirada de vehicles i dipòsit dels mateixos i la taxa pels serveis que es presten al cementiri municipal. A més, es va aprovar la modificació de l’Ordenança Municipal reguladora de terrasses i vetlladors a la via pública de Xest.

L’aprovació en el ple és provisional, ja que, seguint la tramitació habitual, seran exposades públicament en el BOP durant un mes per a la presentació d’al·legacions. En cas d’haver-les, el ple resoldria les mateixes i aprovaria definitivament la modificació de les ordenances; i, si no n’hi ha, la seva aprovació serà automàtica, un cop finalitzi el termini.

Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per llocs de venda, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i llocs de venda ambulant en el mercat
Tal com va explicar la regidora d’Hisenda, Carmen Delgado, l’ordenança que regula la taxa per llocs de venda, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i llocs de venda ambulant en el mercat ja es va modificar en març de 2016 i el 2017.

“En 2016 es va modificar el preu per metre quadrat i es va estipular en 0,50 euros per metre quadrat i dia. I, posteriorment, en 2017, es va limitar el preu que es cobrava a llocs ambulants d’espectacles, cotxes de xoc, tómboles, etcètera, a 20 euros per dia; això va ser perquè, en aquell moment, ens van arribar algunes queixes de les funcionàries que ho tramiten perquè, en alguns casos, els llocs ocupaven espais molt grans durant períodes de, per exemple, un mes, com és el cas dels cotxes de xoc, i la taxa ascendia a una quantitat molt alta “, explicava la regidora. “Arran de la modificació de l’ordenança municipal de venda ambulant, avui l’única cosa que s’afegeix a l’ordenança fiscal és la implantació de nous mercats en espais públics; i la venda en mercats ocasionals que s’instal·lin amb motiu de fires, festes, esdeveniments populars o artesanals. En tots dos casos amb el mateix preu de 0,50 euros per metre quadrat i dia”.
A més d’aquest afegit, l’ordenança continua recollint les taxes per utilitzacions privatives o aprofitaments especials derivats de l’ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic i patrimonials amb llocs, barraques, casetes de venda desmuntables, transportables o vehicles-botiga que realitzin la venda ambulant, indústries del carrer, espectacles o atraccions i rodatges cinematogràfics.

La modificació es va aprovar amb els vots a favor de PSOE i Esquerra Unida. Per la seva banda, el Partit Popular es va abstenir en la votació al·legant no haver pogut participar en les modificacions de l’ordenança. També es va abstenir Compromís, mostrant la seva disconformitat amb el preu establert. “La tarifa diària de 20 euros és massa baixa, tenint en compte que estan ocupant un terreny, com és en el cas dels cotxes de xoc, a la plaça de la II República, on fan malbé les rajoles i això després costa unes reparacions” , apuntava el portaveu de Compromís, José Vicente Guijarro.

Delgado ha explicat que en aquesta modificació només s’afegeixen els dos punts comentats i que el límit de 20 euros no s’ha canviat. “Si cobréssim més de 20 euros al dia, les parades ambulants que venen a muntar durant un període llarg, com és el cas dels cotxes de xoc, no muntarien, perquè el preu seria massa alt per a ells. Si volem que portin a Xest espectacles per entretenir joves i nens, com un circ o els cotxes de xoc, hem de facilitar-los que puguin instal·lar-se “.

La regidora d’Esquerra Unida, Mª Ángeles Llorente, ha apuntat que la potestat de determinar si s’instal·la un lloc ambulant o no és de l’Ajuntament, “amb el que podem estudiar cada cas i determinar si considerem que s’ha de fer o no el muntatge i on” , especificava. “El meu grup votarà a favor de la modificació de l’ordenança, fent com apunt que no s’instal·lin llocs que puguin danyar el sòl, a la plaça de la II República o en qualsevol lloc, sinó que es faci en un espai on no causi perjudicis , com pot ser un sòl de terra “.

Ordenança municipal reguladora de les taxes per serveis de transports, trasllat, immobilització i retirada de vehicles i dipòsit dels mateixos i la taxa pels serveis que es presten al cementiri municipalDelgado va explicar que l’Ajuntament tenia una ordenança fiscal per la qual es cobraven 90 euros per retirada de vehicle, però no disposava d’una ordenança municipal. “A proposta de la Policia Local, calia fer una ordenança municipal i modificar la fiscal i és el que portem avui a ple”, anunciava la regidora.

Amb aquesta nova ordenança municipal i fiscal es baixa la taxa de retirada o recollida de vehicles, que passa de 90 a 75 euros, tant en servei diürn com nocturn, i a 50 euros en el cas de motocicletes. Per dipòsit del vehicle en els locals municipals s’estipulen 5 euros al dia per a vehicles i 2 euros al dia per a motocicletes. Tal com va explicar Delgado, aquestes tarifes patiran increments de 50 euros si es produeix l’entrada en camps o extraccions i d’un 15% en el cas que l’Ajuntament requereixi de la contractació d’altres mitjans materials o humans per efectuar el servei, si les característiques del vehicle ho requereixen.

Aquest punt va comptar amb els vots d’Esquerra Unida, PSOE i Compromís i l’abstenció del Partit Popular.

Ordenança reguladora de terrasses i vetlladors a la via pública de Xest

Les modificacions d’aquesta ordenança estableixen que les autoritzacions per a l’ocupació del domini públic municipal de terrasses i vetlladors serà en horari de 8 a 1 hores del dia següent, ampliant-se en mitja hora, fins a la 1.30 hores, els divendres, dissabtes i les vigílies de festius. “També es determina que la persona o entitat titular de l’establiment, disposarà de mitja hora més per a procedir a la retirada total de les instal·lacions i elements que la ocupi, havent d’haver estat retirats tots ells en el moment de tancament del local”, declarava Delgado . “Amb motiu de la celebració de festes populars o esdeveniments especials, s’autoritzarà l’ampliació de la zona de terrassa, prèvia sol·licitud de les persones interessades per escrit, fent constar el nombre de metres que sol·licita, amb cinc dies d’antelació”.

El document també recull la localització dels elements de les terrasses i vetlladors. Les taules es col·locaran a la vorera davant de la façana de l’establiment o adossades a la vorada i separades d’aquest 50 cm, podent, no obstant, autoritzar la seva instal·lació alternativament en rastell o façana quan ho sol·liciti l’establiment i hi hagi raons especials que ho aconsellin, sempre que es deixi lliure un pas d’1 metre, com a mínim, per a la circulació de vianants.

L’ordenança es va aprovar amb els vots a favor d’Esquerra Unida i PSOE i l’abstenció de Compromís i el Partit Popular.

Ordenança fiscal reguladora de la taxa pels serveis que es presten al cementiri municipal

“Aquesta ordenança porta molt de temps sense modificar-se i la funcionària que atén a la població en aquest aspecte ens havia traslladat que era necessària la seva actualització, ja que no estava regulat el preu d’un nínxol doble o d’un columbari”, explicava Prim.

La modificació de l’ordenança planteja la regulació dels preus, mantenint els que ja hi havia i afegint els que no estaven contemplats. Així, el preu de la fossa en terra es manté en 170,75 euros; el d’un nínxol senzill serà de 310,50 euros; el nínxol doble, 621 euros; el nínxol reutilitzat costarà 310,50 euros; els columbaris, 125 euros i els panteons 124,20 euros per metre quadrat. La prestació comporta una cessió d’un bé de domini públic amb un dret d’ocupació a títol particular per un període de 50 anys, prorrogable fins a 75 anys.

Mi banner
Mi banner

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*