Es constitueix la Plataforma Cívica per al Desenvolupament Industrial de Bunyol per «potenciar aquest sector a la localitat»

Post també disponible en: Castellano

La Plataforma Cívica per al Desenvolupament Industrial de Bunyol (PDINBU) neix «amb la finalitat de millorar i ampliar el sector industrial a Bunyol, potenciant que les empreses actuals puguin seguir creixent i noves indústries puguin instal·lar-se en el nostre municipi», segons ha informat des de la entitat el seu president, Mario Alís.

«Durant els últims dos anys s’ha reactivat l’economia, està creixent l’ocupació i les empreses es plantegen novament realitzar inversions. És el moment de prendre mesures perquè aquestes inversions i aquesta ocupació afavoreixin al nostre poble », han manifestat des de la plataforma on han volgut« deixar clar que invertir en indústria, no és incompatible amb seguir invertint en cultura o turisme, cosa que s’ha de seguir fent ».

«Per aquest motiu proposem als partits polítics que es presenten a les eleccions una sèrie de mesures concretes que considerem necessàries per reactivar l’economia local i augmentar l’ocupació», han afegit.

La primera de les propostes expressades per la plataforma és la de «crear una regidoria d’Indústria i Desenvolupament Econòmic, el responsable sigui interlocutor directe amb els agents socials i les empreses i màxim responsable de l’execució d’aquestes mesures. I que des del primer moment es constitueixi un equip de treball entre aquesta regidoria, l’Associació d’Autònoms i Empresaris i la nostra plataforma, per establir les bases a curt, mitjà i llarg termini per al creixement i desenvolupament del teixit industrial ».

La plataforma també proposa «destinar un percentatge del pressupost de cada any a la compra de sòl industrial de gestió municipal. Canviar les normes subsidiàries per a la creació de sòl industrial, desenvolupant polígons per a grans i petites empreses, que compten amb tot tipus de serveis. I planificar amb el Consell reunions per poder agilitzar els tràmits burocràtics. Agilitzar igualment els tràmits que depenguin directament de l’Ajuntament de Buñol ».

Des de la recent creada plataforma també proposen «fer un calendari amb dates i terminis per a la consecució dels objectius. Realitzar reunions amb les empreses que no tenen llicència per estudiar què seria necessari per obtenir la mateixa. Millorar les zones d’accés a les diferents àrees industrials de Bunyol »i« buscar solucions consensuades per donar solució als immobles industrials en desús o semiderruïts, per tal de recuperar sòl industrial ».

Des de la Plataforma Cívica per al Desenvolupament Industrial de Bunyol també advoquen per «impulsar un acord sobre formació entre l’Ajuntament, les empreses, els sindicats i el Consell que doni resposta a les necessitats de les empreses de mà d’obra qualificada, formant els treballadors desocupats perquè puguin incorporar-se a les mateixes »; així com «canviar l’objecte social de BUINSA perquè pugui donar resposta a demandes de desenvolupament industrial i de serveis que avui no poden donar-se. Així mateix, obrir el seu consell d’administració a la participació social (associacions empresarials i sindicats de Bunyol) ».

També creuen convenient «aprofitar, d’una vegada per totes com han fet altres pobles, l’estirada de l’Autovia Madrid-València amb el By pass i la via fèrria connectada amb el port de València per donar l’impuls que Bunyol no només necessita, sinó que mereix ».

Des de la Plataforma Cívica per al Desenvolupament Industrial de Bunyol s’han traslladat aquestes propostes a totes les formacions polítiques de Bunyol, als que han emplaçat «al fet que es pronunciïn sobre les mateixes i si estan d’acord les incorporin al seu programa electoral».

Mi banner
Mi banner

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*