L’Ajuntament d’Alboraig assegura no privatitzarà el subministrament d’aigua

El Ayuntamiento de Alborache ratifica su Presupuesto municipal para este ejercicio 2020.
El Ayuntamiento de Alborache ratifica su Presupuesto municipal para este ejercicio 2020.

Post també disponible en: Castellano

L’alcaldessa d’Alboraig, Paqui Collado explica en què consistix la concessió del servici d’abastiment d’aigua i clavegueram de la localitat.

La concessió suposa “l’ordenació, millora, manteniment i automatització de la xarxa d’aigua i clavegueram en un període de tres anys, que anirà a càrrec de l’empresa concessionària, davall la supervisió i seguiment de l’Ajuntament d’Alboraig”, segons fonts municipals.

L’Ajuntament d’Alboraig ha aprovat la concessió de la gestió de la xarxa de distribució d’aigua al municipi i de la xarxa de clavegueram, amb la inversió per part de l’empresa per ordenar, millorar i automatitzar la xarxa física, per reduir pèrdues de aigua, detectar les avaries i fuites en el moment en què es produeixen, i resoldre-les immediatament.

L’Alcaldessa d’Alboraig, Paqui Collado, nega rotundament que aquesta concessió suposi una privatització de el servei i la pujada de tarifes que ha apuntat l’oposició. “És vergonyós que persones que han tingut responsabilitats a l’Ajuntament en el passat demostrin tant desconeixement, i no sàpiguen les diferències entre el subministrament d’aigua i la gestió de la xarxa de distribució i clavegueram, barrejant termes per confondre a la població. Una concessió no és una privatització, i el poble d’Alborache no perdrà cap dels seus drets sobre l’aigua “.

L’alcaldessa afirma que la xarxa de distribució d’aigua i clavegueram local està en molt males condicions, i que l’Ajuntament no té mitjans materials, tècnics o humans per detectar i reparar fuites, realitzar el manteniment, conèixer què cabals s’injecten a la xarxa, etc. La xarxa és molt antiga i pateix pèrdues d’aigua estimades de l’60%, amb el consegüent perjudici que comporta per a la població.
Per informar i tranquil·litzar la població, l’Ajuntament aclareix en què consisteix la concessió d’aquest servei i per què és la millor opció per garantir que Alborache tingui la millor xarxa d’aigua i clavegueram possibles.

Davant la gravetat de la situació l’Ajuntament ha encarregat un estudi de viabilitat a què han tingut accés els membres de la corporació i la ciutadania. En aquest estudi queden reflectides les inversions necessàries per a la millora i modernització de la xarxa d’aigua, amb l’objectiu de reduir les pèrdues que es produeixen, detectar les avaries immediatament i resoldre-ho com més aviat millor.

Després de l’elaboració de l’estudi l’Ajuntament ha seguit la Llei de Contractes Públics per redactar i aprovar en ple la concessió de la gestió de la xarxa d’aigua i clavegueram a una empresa especialitzada, amb una durada de vint anys, el període de temps en el que l’empresa amortitzarà la inversió que es realitzarà durant els tres primers anys de l’contracte. Per tant, no existeix privatització alguna.

L’alcaldessa destaca que l’Ajuntament decideix i aprova les inversions de millora i modernització tant en la xarxa d’aigua com en la de l’clavegueram, és el responsable de la instal·lació i realitza el seguiment que el contracte se segueixi escrupolosament, per garantir que el municipi rep el millor servei. Per la seva banda, l’empresa que resulti contractada haurà d’atendre les reparacions per trencaments, fuites i millores de la xarxa.

Paqui Collado afirma també que la tarifa per consum d’aigua no es veurà incrementada per als usuaris amb un consum de fins a 10 m3, de manera que si es realitza un consum responsable de l’aigua tenen totes les garanties de no incrementar la tarifa. A més, la titularitat dels pous de subministrament d’aigua, així com la seva infraestructura, no tindran cap modificació.

L’Alcaldessa d’Alboraig declara que “no val desinformar, confondre o mentir descaradament. Cal tenir la suficient responsabilitat per fer front a un problema que cal resoldre amb totes les garanties. La major garantia en aquest cas és que l’Ajuntament estarà comprovant el compliment rigorós de el contracte, amb l’objectiu de millorar el servei. “

Mi banner

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*