Manises recomana posar-se en contacte amb el centre corresponent abans d’acudir

Post també disponible en: Castellano

Les mesures estan destinades a vetlar per la seguretat de pacients i professionals, amb els dos circuits diferenciats, entre altres mesures

El Departament de Salut de Manises continua garantint una atenció de qualitat en totes les seues zones bàsiques

També s’està treballant en vies perquè els usuaris puguen deixar la seua consulta als Centres de Salut i Consultoris per escrit; a més dels seus dubtes de cites de l’atenció d’Hospital i Centres d’Especialitats

El Departament de Salut de Manises continua aplicant les mesures marcades pels protocols de les autoritats sanitàries per adaptar el funcionament de l’assistència sanitària a la situació generada pel Covid-19. Aquestes mesures estan destinades a vetllar per la seguretat dels pacients i professionals, garantint una atenció sanitària de qualitat a la població i adaptant-se a les diferents fases de la desescalada.

Així, el Departament de Salut de Manises recomana a la població que necessite d’assistència sanitària que es pose en contacte prèviament per telèfon amb el seu centre per explicar la seua situació i rebre informació per part dels professionals sobre com es procedirà a la seua atenció. Cal tenir en compte que:

 • Des del Departament s’està treballant en l’assistència sanitària telemàtiques en aquells casos que la presència física, atenent a la clínica i perfil de l’pacient, no és estrictament necessària.
 • S’ha incorporat la tecnologia per apropar l’assistència sanitària a pacients en els quals, per perfil i clínica la presència física no és imprescindible. Les diverses formes d’assistència, presencials i telemàtiques, s’adaptaran a l’perfil de pacients, així com a la seua clínica. Principalment en els tallers grupals i les teleconsultes en Atenció Primària; a més de les primeres proves que ja s’han realitzat des de l’Hospital de Manises.
 • Les llistes d’espera tant quirúrgiques com de consultes i tècniques es revisaran contínuament per assegurar l’activitat ordinària.

Pel que fa a les mesures implementades pel Departament en els centres sanitaris, es poden destacar que:

 • S’han habilitat espais de centre amb mesures de prevenció com a línies de separació, solucions hidroalcohòliques a les portes de totes les consultes, separació dels seients a les sales d’espera i el lliurament de màscares a tots els pacients que ho necessiten, amb l’objectiu de garantir la seguretat tant per a usuaris com per a professionals.
 • S’han establert circuits diferenciats per a pacients amb símptomes de Covid-19, pacients positius o pacients negatius.
 • Les embarassades podran estar acompanyades en el moment de l’ecografia, durant el part i hospitalització, sempre que l’acompanyant no presente símptomes i vaga degudament dotat de mascareta.

A més, l’Hospital de Manises es posarà en contacte amb tots els pacients per via SMS per sol·licitar-los informació a través d’un qüestionari que permetrà controlar com serà l’atenció a tots els pacients, segons la seua clínica. Per la seua banda, els pacients que requerisquen d’ingrés hospitalari se’ls ha de fer la prova PCR i en funció de l’resultat se li distribuirà en els espais habilitats segons els circuits diferenciats.

Pel que fa a les visites i acompanyants, només es permet un acompanyant en els pacients dependents o menors d’edat; s’habiliten les visites encara que d’una única persona i anotar que la normativa de visites i acompanyament anirà adequant-se a l’evolució de la pandèmia.

Pel que fa a les consultes externes i proves radiològiques, s’atendran de manera presencial. No obstant això, cal tenir en compte les següents indicacions:

 • Les consultes preferents seran determinades pel professional sanitari, i les no preferents es realitzaran per teleassistència.
 • Les consultes seran de matí i tarda per no haver aglomeracions a la sala d’espera. Els espais estan clarament senyalitzats.
 • A finals del mes de juny tots els pacients de les agendes de març, abril i maig estaran resolts. S’hauran atès a l’Hospital o hauran estat resolts de forma telemàtica.

En aquesta línia, en Atenció Primària s’ha reorganitzat l’atenció sanitària en els centres de salut per garantir el millor desenvolupament de la desescalada:

 • Necessitat de mantenir els circuits diferenciats de pacients amb i sense Covid-19 per garantir la seguretat de l’atenció rebuda i prestada per pacients i professionals, respectivament.
 • Els centres disposen de mitjans per a realitzar PCR per prescripció de Medicina de Família i Comunitària.
 • Es recomana a la població mantenir les mesures de seguretat i sanitàries ordenades per les institucions sanitàries. A més, abans d’acudir a centre de salut, s’aconsella trucar per telèfon per rebre les indicacions dels professionals sanitaris de quan, on i com se’ls hi assistirà.
 • En breu, es posarà a disposició dels municipis i els seus ciutadans de noves fórmules perquè deixin constància de les seves necessitats per escrit i es pugui donar resposta tan aviat sigui possible, atenent a les circumstàncies excepcionals actuals.
 • Per facilitar la mobilitat entre els municipis de el Departament, s’ha reforçat la ruta de l’autobús impulsada pel Departaments de Salut de Manises. A partir d’ara, en les rutes de dimarts i dijous, es podrà utilitzar aquest autobús per desplaçar-se entre municipis de l’àrea, a més de per anar i venir a l’Hospital i / o centres d’Especialitats.
 • Es reprèn l’activitat de forma esglaonada en els següents serveis: UCA, COF, Odontopediatria, Psiquiatria Domiciliària, Vacunació i Pediatria.
 • Manteniment dels punts d’Atenció Continuada.
 • Els pacients crònics tindran un seguiment i control minuciós, únic i proactiu per part dels professionals de cada centre denominat AGENDA ECA.
 1. Al pacient se li crida periòdicament per revisar el seu estat de salut.
 2. Es registra la clínica en cada atenció realitzada.
 3. Hem desenvolupat una campanya per donar a conèixer el servei entre la població i que demani la seua inclusió.
 • L’assistència a majors i residències s’ha coordinat mitjançant un equip específic de residències amb professionals sanitaris mèdics i d’infermeria, a més de la Unitat d’Hospitalització a Domicili.
 • A les zones d’atenció a pacients més vulnerables (oncològics, immunodeprimits, nens, crònics, gent gran …) es desenvoluparan protocols d’especial protecció.
 • S’està provant la tecnologia per oferir activitats grupals com jornades de llevadores, xerrades d’infermeria de pediatria.

Per dur a terme un control de la pandèmia efectiu, hem dut a terme els següents protocols:

 • Organització de la resposta assistencial amb la creació d’uns protocols compartits i elaborats per un Comitè Científic Covid-19.
 • Vigilància i control de la infecció en centres residencials a través de la Comissió de centres residencials.

D’acord amb la instrucció de Conselleria d’el 2020.05.27 sobre la conveniència de “preparar tots els centres sanitaris perquè es puga atendre a tothom que ho necessite amb garanties i seguretat per a tots” s’ha posat un equip de Medicina Preventiva, Prevenció de Riscos Laborals i Infraestructures a revisar l’adequació de tots els centres.

Aquestes auditories ja s’han finalitzat i s’està procedint a elaborar els respectius informes de manera que els Consultoris puguen adaptar-se a les circumstàncies i necessitats actuals i futures que les directrius de Conselleria marquen com a prioritàries a respectar per garantir la seguretat, tant d’usuaris com de professionals.

Cal destacar que aquests informes estan oberts a la participació i col·laboració municipal, sent la Direcció General d’Assistència Sanitària la destinatària dels informes i última decisora ​​sobre aquestes qüestions.

Mi banner

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*