María José Mira: «Durant l’estat d’alarma, més del 80% del personal del sector públic instrumental va prestar servicis esencials»

Post també disponible en: Castellano

La secretària autonòmica de Model Econòmic ha indicat durant la seua compareixença en Les Corts que el SPI està sotmés a “un control permanent de recursos humans, materials i institucionals”

Mira: “La reestructuració duta a terme per l’anterior Consell no va tindre planificació i va concloure amb ERE anul·lats i entitats desordenadas”

La secretària autonòmica de Model Econòmic i Finançament, María José Mira, ha afirmat després de la seva compareixença a la Comissió d’Economia, Pressupostos i Hisenda de les Corts que “l’estat d’alarma ha posat de manifest que més de el 80% de personal de l’Sector Públic instrumental (SCI) de la Comunitat Valenciana, presta serveis essencials o són operadors crítics “.

María José Mira ha exposat a les Corts el procés de reestructuració de el sector públic valencià i la seva situació actual i ha assegurat que “el sector públic instrumental de la Generalitat Valenciana està sotmès a un control permanent de recursos humans, materials i institucionals, per garantir que cada atenció, cada prestació, cada acció de el Consell es porta a terme de la manera més eficient, a través del mecanisme que dote de més flexibilitat, millor resposta i més seguretat jurídica “, ha explicat Mira.

“A més, ara totes les empreses i ens han de donar publicitat dels seus nomenaments, processos selectius i retribucions i tot el personal que ocupa llocs directius té obligació de presentar declaració de béns i de fer una comunicació de dades a l’registre oficial de contractes de la Generalitat “, ha detallat la secretària autonòmica d’Hisenda.

La secretària autonòmica de Model Econòmic i Finançament ha recordat també que per realitzar aquest seguiment constant “s’ha creat un cos d’auditors interns en les entitats amb una plantilla superior a 25 treballadors”.

Una reestructuració fallida

La reestructuració de l’Sector Públic valencià es va iniciar el 2010 amb un pla d’obligat compliment a instàncies de govern Espanyol en un Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) de l’Estat. Però aquesta reestructuració, que va culminar en 2016, “es va caracteritzar per una manca total de planificació, ERO anul·lats, entitats desordenades i amb una infinitat de condicions laborals diferents dins de cada entitat, casuístiques i objectes socials inassumibles”, ha lamentat Mira

“Aquesta és la situació amb què ens trobem el Consell en 2016. Des de llavors, ens hem anat desprenent d’entitats que no complien la seua funció, que no servien als seus fins, o no complien amb els criteris d’estabilitat pressupostària i viabilitat econòmica. Així mateix, s’ha reorientat l’activitat d’altres ens que ja existien perquè siguen de veritat útils i complisquen amb una funció social “, ha explicat Mira.

Pel que fa als nous ens, la secretària autonòmica ha explicat que la seva creació ha estat motivada per necessitats reals i s’han dissenyat partint de tres premisses bàsiques. “Transparència, seguretat jurídica i gestió responsable per evitar que es convertisquen en mers reductes de poder o ‘pseudo-conselleries opaques”.

Els ens que conformen el sector públic instrumental de la Generalitat en l’actualitat són un total de 60, i estan formats per 13 organismes autònoms, 11 entitats de dret públic, 4 entitats públiques empresarials, 11 societats mercantils, 15 fundacions i 6 consorcis.

Mira ha assenyalat que d’aquests, 6 entitats es troben en procés d’extinció: Fundació FEPORTS, Fundació Arts, Fundació Ciutat de la llum, Fundació la Llum de les imatges, Fundació Jaume II el Just i Fundació Favide.

Contractacions

Segons María José Mira altra problemàtica que ha trobat l’equip de la Secretaria Autonòmica de Model Econòmic ha estat la situació del personal dels ens. “Hem descobert que en l’anterior etapa, el Consell va dur a terme la contractació de personal sense subjecció als principis constitucionals de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat”, ha assenyalat.

“Ens hem trobat amb contractes temporals excedits, concatenació de contractes temporals; treballadors/es que no tenen la condició d’empleats/des públics/es en entitats el personal, per imperatiu legal, ho ha de ser; personal en situació irregular per haver estat contractat temporalment en frau de llei; disparitat de condicions laborals per llocs de treball idèntics o similars; indefinició de la situació de convenis i fins i tot la no aplicació de conveni (amb condicions pactades individualment amb els treballadors/es) o contractacions no autoritzades per la Direcció General de Pressupostos”, ha enumerat Mira.

A més, segons la secretària autonòmica de Model Econòmic i Finançament “els ens mancaven de masses salarials autoritzades i no es publicaven les Relacions de Llocs de Treball (RLT)”.

Contenció pressupostària

María José Mira ha advertit també que “ha baixat la participació de el sector públic empresarial respecte de l’pressupost total de la Generalitat de l’5,62% a l’6,18%, i s’ha mantingut gairebé estable la participació de el sector públic instrumental a el passar l’11 , 20% enfront de l’11,18% “.

Això vol dir que tot i la creació de diverses entitats des de 2015, en termes relatius “el percentatge de la SCI en el pressupost consolidat de la Generalitat roman pràcticament invariable en el període 2015-2020 se situa a l’entorn de l’11%”, ha informat la secretària autonòmica de Model Econòmic i Finançament

“A més, de les cinc entitats que major increment pressupostari en despesa de personal han experimentat durant els últims cinc anys, dos són instituts d’investigació i les altres tres són entitats que presten serveis directament a les persones, això és el IVASS, que presta servei a persones en situació de dependència, FGV, que presta servei de transport públic i la SGISE, que presta el servei integral dels serveis d’emergències “, ha afirmat Mira.

“Si d’alguna cosa ens sentim orgullosos, és que hem passat de el sector públic instrumental dels grans esdeveniments a al sector públic instrumental de el servei a les persones”, ha apuntat María José Mira.

Evitar duplicitat de funcions

Finalment, Mira ha concretat que, en el període 2015-2019, es van dur a terme “nombrosos informes per evitar la duplicitat de funcions entre entitats, i fins i tot entre les entitats i la pròpia Administració, així com informes relatius a la modificació de normes de regulació, reglaments orgànics i estatuts de diferents entitats de sector públic.

En total, s’han realitzat 64 informes en els últims tres anys, el que evidencia un ritme de treball important. En aquest sentit, María José Mira ha reconegut la tasca de l’equip de la Direcció General de Sector Públic en el seu suport a les entitats formant i informant als seus tècnics i directius davant possibles fraus en processos de pagament.

Així mateix, durant l’estat d’alarma decretat per l’Estat es van implantar mesures en els diferents centres de treball, com ara l’aprovació de plans de contingència específics i fins i tot la regulació de permisos retribuïts recuperables per a les persones treballadores que no estaven prestant serveis essencials.

Mi banner

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*