Municipis de la MITV aproven els seus respectius Plans Locals de Gestió de Residus

Post també disponible en: Castellano

Aquests plans tenen entre els seus principals objectius reforçar la recollida selectiva i la conscienciació cívica.

Els municipis de Camporrobles, Caudete de las Fuentes, Fuenterrobles, Sinarcas, Utiel, Venta del Moro i Villargordo del Cabriel han aprovat durant el mes de juliol els seus respectius Plans Locals de Gestió de Residus (PLGR).

Aquests plans són una eina fonamental per a optimitzar la gestió de residus als Ajuntaments, així com per a aconseguir una adequada gestió dels residus domèstics i assimilables en els municipis. Aquests plans van comptar amb la participació de la ciutadania.

Objectius

El Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana (PIRCVA) contempla l’obligació de redactar i aprovar els PLGR als ajuntaments. En conseqüència, ajuntaments pertanyents a la Mancomunitat han elaborat el seu respectiu PLGR on s’ha realitzat una anàlisi de la gestió actual del municipi i, a partir d’ací, s’ha definit un full de ruta que permeta aconseguir els següents objectius per a 2022:

Implantar un model de recollida dels residus domèstics i assimilables que afavorisca el principi de proximitat i accessibilitat a la població.

Recuperar almenys el 50% en pes dels residus domèstics i comercials per a les fraccions de paper, metalls, vidre, plàstic, bioresidus i altres fraccions reciclables.

Incrementar en un 67% el reciclatge del residu domèstic.

Àmbits d’actuació

A partir de les consideracions tècniques contemplades en cada document, i les aportacions realitzades al llarg del procés participatiu es contemplen en els Plans Locals de Residus Domèstics i Assimilables un total de 40 accions, a implementar segons el pla d’acció, i que incidiran en els següents àmbits: 

  1. Comunicació i sensibilització: accions encaminades a fomentar una consciència col·lectiva de la importància de la bona gestió dels residus domèstics i accions formatives que permeten a la ciutadania realitzar una correcta gestió. 
  2. Prevenció: accions que afavorisquen l’adopció d’hàbits de consum enfocats en la reducció dels residus generats i que contribuïsquen a aconseguir els objectius de l’estratègia Residu Zero. 
  3. Implantació del nou sistema de recollida separada de residus domèstics: accions necessàries per a la implantació del nou sistema de recollida. 
  4. Coordinació entre entitats: accions que permeten establir una correcta comunicació entre tots els actors implicats amb la finalitat de facilitar una bona gestió dels residus. 
  5. Regulació de la gestió del residu domèstic: accions que constituiran el marc normatiu municipal relacionat amb la gestió dels residus. 
  6. Seguiment i control: mesures necessàries per a realitzar un adequat seguiment i control del pla i del sistema de recollida, així com per a aplicar accions correctives de millora en cas que siga necessari. 

Perquè cada municipi puga complir amb el seu pla i aconseguir, d’aquesta manera, els objectius establits en la normativa són essencials el compromís i la col·laboració de la ciutadania en l’àmbit de la gestió de residus.
L’elaboració d’aquests PLGR ha sigut finançada per l’Àrea de Medi ambient de la Diputació de València.

Mi banner

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*