Opinió: “Assignatures ‘pendents’ aprovades”, per Robert Raga

Post també disponible en: Castellano

Una de les majors satisfaccions que pot tindre un alcalde és rebre el suport dels seus ciutadans en unes eleccions locals. És l’examen que passem, per sort, els polítics cada quatre anys i que deixen en els seus veïns la responsabilitat de posar una nota a la labor exercida pels seus gestors a l’ajuntament. No sols examinen el treball dels seus governants, dels integrants de l’equip de govern, sinó, també, la resta dels regidors que formen part de la corporació, l’oposició. Els uns i els altres tenen encomanada una labor fonamental en una democràcia constitucional. D’una banda, els governants gestionen els recursos dels quals consta un municipi i, per una altra, l’oposició pot i deu fiscalitzar la labor de l’executiu. Es tracta de conclusions òbvies que, de tant en tant, convenen recordar i posar sobre la taula, especialment, quan ens trobem a poques setmanes d’una nova convocatòria electoral. 

Per això, davant aquest nou “examen” al qual ens enfrontem tant governs com oposicions dels ajuntaments de la Comunitat Valenciana, és bo fer un repàs d’algunes de les qüestions que ens han mantingut ocupats en una legislatura llastrada per la pandèmia. Entre les qüestions que hem resolt en aquests quatre anys caldria destacar tres molt importants: la restauració de l’abocador de Basseta Blanca, l’arribada del metro al centre del nucli urbà –que es denominarà “Porta del Túria- i el nou centre de salut. Tres qüestions en les quals el president Ximo Puig s’ha involucrat plenament i ha complit amb la seua paraula. 

Eren tres de les nostres assignatures “pendents” que hem sabut canalitzar perquè arriben a ser una pròxima realitat. En Basseta Blanca s’invertiran 11 milions d’euros que serviran per a instal·lar una central fotovoltaica i una planta de biogàs per a generar energia verda. El metre arribarà al centre del poble que el PP va suprimir mentre governava. Finalment, en la zona de Pacadar hem “enterrat” el projecte de la dreta de col·locar rajoles i centenars d’habitatges amuntegats per un complex soci-sanitari adequat a les necessitats. La vertebració social i econòmica són unes altres dels nostres senyals d’identitat. Ambdues són intrínseques a la nostra manera de ser i entendre la política com a servei públic.

Una de las mayores satisfacciones que puede tener un alcalde es recibir el apoyo de sus ciudadanos en unas elecciones locales. Es el examen que pasamos, por suerte, los políticos cada cuatro años y que dejan en sus vecinos la responsabilidad de poner una nota a la labor desempeñada por sus gestores en el ayuntamiento. No sólo examinan el trabajo de sus gobernantes, de los integrantes del equipo de gobierno, sino, también, el resto de los concejales que forman parte de la corporación, la oposición. Unos y otros tienen encomendada una labor fundamental en una democracia constitucional. Por una parte, los gobernantes gestionan los recursos de los que consta un municipio y, por otra, la oposición puede y debe fiscalizar la labor del ejecutivo. Se trata de conclusiones obvias que, de vez en cuando, convienen recordar y poner sobre la mesa, especialmente, cuando nos hallamos a pocas semanas de una nueva convocatoria electoral. 

Por ello, ante este nuevo “examen” al que nos enfrentamos tanto gobiernos como oposiciones de los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana, es bueno hacer un repaso de algunas de las cuestiones que nos han mantenido ocupados en una legislatura lastrada por la pandemia. Entre las cuestiones que hemos resuelto en estos cuatro años cabría destacar tres muy importantes: la restauración del vertedero de Basseta Blanca, la llegada del metro al centro del casco urbano –que se denominará “Porta del Túria- y el nuevo centro de salud. Tres cuestiones en las que el president Ximo Puig se ha involucrado plenamente y ha cumplido con su palabra. 

Eran tres de nuestras asignaturas “pendientes” que hemos sabido encauzar para que lleguen a ser una próxima realidad. En Basseta Blanca se invertirán 11 millones de euros que servirán para instalar una central fotovoltaica y una planta de biogás para generar energía verde. El metro llegará al centro del pueblo que el PP suprimió mientras gobernaba. Por último, en la zona de Pacadar hemos “enterrado” el proyecto de la derecha de colocar ladrillos y cientos de viviendas hacinadas por un complejo socio-sanitario adecuado a las necesidades. La vertebración social y económica son otras de nuestras señas de identidad. Ambas son intrínsecas a nuestra forma de ser y entender la política como servicio público. 

Robert Raga és alcalde de Riba-roja del Túria. 

Mi banner

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*