Riba-roja crea dues comissions per a blindar les prestacions socials i millorar el funcionament del departament

Post també disponible en: Castellano

El ple valguda l’estructura de Polítiques Inclusives i Drets Socials

El ple municipal de l’Ajuntament de Riba-roja de Túria ha aprovat la creació de sengles comissions en la regidoria de Serveis Socials amb l’objectiu principal de millorar el funcionament en aquesta àrea municipal. Les dues comissions fan referència a la comissió de prestacions econòmiques i la comissió d’intervenció social mentre que la comissió organitzativa encara no s’ha decidit la seua creació. 

L’acord plenari basa la seua decisió en la llei 3/2019 del 18 de febrer sobre els Serveis Socials inclusius de la Comunitat Valenciana en la qual es preveu un manual d’organització i funcionament (MOF) dels serveis socials d’atenció primària bàsica i una delimitació de les funcions i dels programes que es duen a terme des del departament municipal. 

D’aquesta manera, el ple de Riba-roja de Túria ha donat llum verda a la creació de la Comissió d’Intervenció Social i la Comissió Tècnica de Valoració i Seguiment de les Prestacions Econòmiques, si bé aquesta última ja estava en funcionament, però, en canvi, no estava constituïda oficialment com a tal. Està pendent la creació de la Comissió d’Organització, en funció de les necessitats i informes favorables dels tècnics municipals. 

La creació d’aquestes dues comissions en el ple municipal s’ha dut a terme amb els vots a favor de l’equip de govern del PSPV, a més del Partit Popular, Compromis i Esquerra Unida. Per la seua part Ciutadans, Podem Riba-roja Pot i Vox han optat per l’abstenció a la proposta, que tindrà efectes immediats després de la llum verda de la sessió plenària. 

La decisió presa en el ple inclou, a més, la constitució de la Comissió d’Intervenció Social que estarà integrada per una presidència encarregada de la coordinació de l’equip de professionals de la zona bàsica, una secretaria exercida pel personal de la unitat de suport administratiu, a més de vocalies que duran a terme, com a mínim, per dues persones professionals del mateix equip, que s’encarregaran de realitzar les prescripcions tècniques. 

Entre les funcions d’aquesta comissió destaca tindre coneixement dels plans d’intervenció, garantir el treball en xarxa, realitzar el seguiment dels propis plans d’intervenció personalitzat, motivar i implicar les persones afectades, coordinar-se amb altres sistemes d’intervenció, afavorir la consolidació dels canvis aconseguits o proposar declaració o cesse de situacions de risc, proposta de desemparament o d’incapacitats o tuteles, entre altres. 

La Comissió Tècnica de Valoració i Seguiment de Prestacions Econòmiques està formada per una presidència, una secretaria i, finalment, vocalies integrades per un mínim de dues persones professionals i amb una delimitació clara de les funcions que es duran a terme en aquesta. Especialment, s’encarregarà de garantir i reforçar el manteniment de criteris homogenis en la resolució de les ajudes. 

Altres funcions consistiran en l’aprovació o denegació de l’ajuda sol·licitada tenint en compte la proposta tècnica, requerir l’ampliació d’informes al personal tècnic instructor d’expedients, elevar a l’òrgan competent les propostes prèvies al dictat d’una resolució o assessorar l’equip i resoldre els dubtes i incidències que siguen elevades a la comissió. 

L’alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha afirmat que aquestes comissions “són una part essencial i molt important en el funcionament del departament de Polítiques Inclusives i Drets Socials ja que es delimiten amb claredat les funcions i la forma de conducta en la resolució del seu dia a dia, al mateix temps que es blinden les prestacions socials perquè tots els ciutadans puguen ser atesos en cas de necessitat en algunes de les situacions previstes per la llei”.

Mi banner

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*