Se celebra a Xest el ple per determinar les competències i retribucions dels regidors i les regidores

Equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cheste.
Equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cheste.

Post també disponible en: Castellano

Equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cheste.
Equip de gobern de l’Ajuntament de Xest.

El Ple de l’Ajuntament va aprovar, en la sessió extraordinària celebrada el passat dimecres 3 de juliol, la periodicitat de les sessions plenàries per a la present legislatura, la creació i composició de les comissions informatives permanents, el nomenament dels i les representants de la corporació municipal en òrgans col·legiats que siguin competència del Ple i el règim, dedicació, assistències i assignacions dels corporatius i les corporatives. A més, l’alcalde va informar sobre el nomenament de tinents d’alcalde, les persones membre de la Junta de Govern Local, les presidentes i els presidents de les comissions informatives i les delegacions d’Ajuntament.

Delegacions de regidors i regidores
L’alcalde, José Morell, va informar sobre el nomenament de tinences d’alcaldia, els membres de la Junta de Govern Local, les presidències de les comissions informatives permanents i les competències dels regidors i regidores de l’equip de govern. “La decisió que hem pres pel que fa al repartiment és d’estabilitat pel que fa a la passada legislatura, llavors les competències romanen a la persona o partit que les estava gestionant, fent ajustos en base als recorreguts professionals i personals dels membres de l’equip de govern “, explicava Morell.

Així, José Vicente Guijarro, de Compromís, conservarà la gestió de les delegacions de Transparència, Ocupació, Serveis i Personal. Mª Ángeles Llorente, d’Esquerra Unida, de nou gestionarà Educació, Cultura, Serveis Socials i Sanitat. El seu company de partit, David Pujals, serà el regidor de Medi Ambient i Parcs i Jardins. Francisco Llorens, regidor del PSOE, continuarà en les àrees d’Esports i Agricultura. Per la seva banda, Raúl Mota, una de les noves incorporacions a l’equip de govern, per part del PSOE, es farà càrrec d’Igualtat, Festes, Joventut i Participació. Finalment, Brenda Jiménez, també del PSOE, gestionarà Comerç, Turisme i Gent gran; i Talia Roselló tindrà al seu càrrec les delegacions de Govern interior, Seguretat, Hisenda i Atenció Ciutadana. Morell conservarà la regidoria d’Urbanisme.

Els i les titulars de les tinences d’alcaldia, per ordre, seran Mª Ángeles Llorente, Talia Roselló, José Vicente Guijarro i Raúl Mota.

Periodicitat dels plens
Els plens ordinaris tindran lloc l’últim dimecres de cada mes, a les 20 hores, al saló de plens de l’Ajuntament, llevat casos en què calgui fer canvis de data derivats d’ajustos d’agenda. Durant les sessions participaran com a portaveus dels seus respectius grups polítics Talia Roselló i Raúl Mota, com a representants del PSOE; Mª Ángeles Llorente i David Pujals, per part d’Esquerra Unida; José Vicente Guijarro, de Compromís; María Cuevas i Mª Carmen Corberán, en nom del Partit Popular; i Enrique Peinado, com a representant de Ciutadans.

Comissions informatives
Es van proposar cinc comissions informatives permanents: la primera, de Festes, Igualtat, Joventut, Esport, Comerç i Turisme; la segona, d’Urbanisme, Medi Ambient, Agricultura i Parcs i jardins; la tercera engloba Serveis, Personal, Ocupació i Transparència; la quarta, Educació, Benestar Social, Cultura, Sanitat i Gent gran; i, finalment, la cinquena, Hisenda, Comptes, Seguretat i Govern interior. Tot seguit es van determinar els corporatius i corporatives membres de cadascuna d’elles. El punt es va aprovar per unanimitat.

Representants de la corporació local en òrgans col·legiats
Igualment, es va establir la representació de l’Ajuntament en els diferents òrgans col·legiats; quedant configurada de la següent manera: a la Mancomunitat, el representant titular serà José Morell i la suplent, Talia Roselló; en el Consorci Provincial de Bombers, la titular serà Talia Roselló i el suplent José Vicente Guijarro; en el Consell Agrari participaran Francisco Llorens, com a titular, i Brenda Jiménez, en qualitat de suplent. Pel que fa a la representació en el Consorci Valencià Interior, el representant titular serà José Vicente Guijarro i la suplent, Talia Roselló; finalment, a la Xarxa de Municipis Valencians Cap a la Sostenibilitat, els representants seran David Pujals i José Vicente Guijarro, com a titular i suplent, respectivament.

El punt va comptar amb nou vots a favor, PSOE, Esquerra Unida, Compromís i Ciutadans i tres abstencions del Partit Popular.

Dedicació i assignacions dels corporatius i les corporatives i dels grups polítics

La portaveu del PSOE i nova regidora d’Hisenda, Talia Roselló, va ser l’encarregada d’introduir el punt referent a la dedicació i assignació dels corporatius i els grups polítics. “La proposta que avui portem a ple presenta a tres persones amb dedicació exclusiva a l’Ajuntament; dues persones amb dedicació parcial al 65%; dos a l’25% i una al 75%, amb una retribució de 50% del salari. La suma de totes les dedicacions seria l’equivalent a cinc dedicacions exclusives “, explicava Roselló.Així mateix, es va estipular que les assignacions per als grups polítics per ple ordinari seran de 50 euros per sessió i regidor; de 0 euros per ple extraordinari; de 90 euros per Junta de Govern Local, per sessió i regidor i de 40 euros per sessió i regidor per a les comissions informatives. “Les juntes de govern s’han d’establir, però no es cobraran per part de cap membre de l’equip de govern”, matisava la regidora.

El punt va ser aprovat amb els vots a favor de PSOE, Esquerra Unida i Compromís i els vots en contra del PP i Ciutadans.

Mi banner

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*