Hisenda de l’Ajuntament de Buñol recorda que s’ha de sol·licitar el rebut de l’impost municipal que desitgen pagar abans de l’1 de juliol

Ayuntamiento de Buñol.
Ayuntamiento de Buñol.

Post també disponible en: Castellano

Tots els que vullguen pagar els impostos municipals (aigua, fem, vehicles i guals) en el període estipulat abans d’esta crisi sanitària, que era del 4 de maig, poden fer-ho amb normalitat. Però si desitgen acollir-se a l’ajornament que facilita l’Ajuntament que suposa el pagament abans de l’1 de juliol han de sol·licitar el nou rebut a Recaptació del Consistori cridant o manant un mail

La Regidoria d’Hisenda de l’Ajuntament de Bunyol recorda que per a tots els veïns que vulguen pagar els impostos municipals (Aigua, escombraries, vehicles i guals) passat el termini de el 4 de maig i ho vulguin ajornar a l’1 de juliol han de sol·licitar un nou rebut a l’ Ajuntament, concretament a la secció de Recaptació.

Tots els veïns que vulguen pagar els impostos en el termini previst en els seus rebuts, que és de el 4 de maig, poden fer-ho amb normalitat a través d’Internet al web www.dival.es/gestion-tributaria/content/pagament-de- tributs o en qualsevol oficina de Banc Popular, Banc Santander, Banc Sabadell, Bankia, BBVA, Caixa Ontinyent, Caixa Popular, Caixabank, Cajamar o CR Torrent.

En cas de desitjar pagar abans de l’1 de juliol s’ha de sol·licitar el nou rebut cridant al telèfon de l’Ajuntament 96 250 01 51 (extensió 4, i després 3). Són atesos pel responsable de l’àrea de Recaptació, Conrado Hortelano, qui li enviarà per mail el nou rebut per a la seva impressió i així poder pagar per banc abans de l’1 de juliol. També pot fer-se el pagament dels impostos a través d’Internet i així s’evita anar a el banc físicament. En cas de no voler trucar per telèfon també poden sol·licitar el nou rebut enviant un mail reclamant a recaudacion@bunyol.es.

Manuel Sierra, responsable d’aquesta àrea al consistori bunyolense, recorda el comunicat que la setmana passada va fer públic pel que fa a el pagament d’impostos. Deia textualment: “com a conseqüència de la publicació de el Reial Decret 463/2020, de 14 de març pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 i de el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de l’COVID-19, publicat al BOE el 18 de març i que va entrar en vigor el mateix dia de la seva publicació, l’Ajuntament de Bunyol informa el següent:

FRACCIONAMIENTOS DE PAGAMENT

La fracció corresponent a l’abril i que s’anava a carregar el proper dia 1 d’abril, no es va a enviar a l’banc.
Conseqüentment amb l’anterior, tots els fraccionaments s’ampliaran en una fracció més. Per exemple, si un fraccionament tenia l’última fracció per a l’1 de setembre, el fraccionament finalitzarà l’1 d’octubre.
Es va a desactivar la cancel·lació de fraccionaments per impagaments.
Els contribuents poden seguir sol·licitant fraccionaments a través de la OVC sense certificat digital o bé realitzar-los ells directament amb certificat digital.

PERÍODE DE PAGAMENT EN VOLUNTÀRIA

El primer període de pagament (IVTM i taxes) s’ha ampliat fins al dia 1 de juliol de 2020. Publicat al BOP núm. 54 de 2020.03.18.
Els rebuts domiciliats es carregaran en compte l’últim dia de el període (1 de juliol)

Quan els rebuts corresponents a aquesta voluntària es van manar al carrer, l’estat d’alarma no havia estat declarat, de manera que tenen validesa fins al dia 4 de maig. Si paguen amb aquest document a partir d’aquesta data se’ls cobraria el recàrrec de el 5 per cent. Per evitar aquesta situació, és important informar el contribuent que si vol pagar més enllà de el 4 de maig de sol·licitar el nou document de pagament.

Els terminis de domiciliació dels rebuts d’aquest període de pagament en voluntària s’amplien fins a un mes abans de la fi de l’termini (1 de juny).

La taxa per ocupació de taules i cadires de l’exercici 2019 que s’ha passat a l’cobrament a principis del 2020 s’ha ampliat fins al dia 1 de juliol de 2020 el cobrament en voluntària. Per als rebuts de 2020 un cop finalitzat l’estat d’alarma sanitària es comunicaran els nous terminis i imports.

INTERESSOS DE DEMORA

No es generaran interessos de demora a partir del dia 18 de març i mentre estiga declarat l’estat d’alarma. Aquests interessos són els que es generen tant en els deutes en executiva com en el càlcul dels fraccionaments.

AMPLIACIÓ DE TERMINIS PER AL PAGAMENT

Tant el termini de pagament de les liquidacions com de les provisions de constrenyiment que ja estan remeses es van a ampliar-la.

ALTRES ACTUACIONS

No es van a llançar de moment més processos de notificacions ni d’embargaments “.

Mi banner

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*