L’Agrupació Local de PSPV-PSOE de Bunyol proposa mesures pal·liatives per lluitar contra la crisi ocasionada per l’Covid-19

Post també disponible en: Castellano

L’Agrupació local de l’PSPV-PSOE ha proposat tot un seguit de mesures pal·liatives per lluitar contra la crisi ocasionada per l’Covid-19.

Mesures sobre Ocupació

Després de l’confinament és molt possible que hi hagi una important destrucció d’ocupació, sobretot, que afecti els joves que havien començat una vida independent.
Entre aquests joves hi ha els que podrien tornar abans a la feina i ser una part de població activa, que activi l’economia.
Una opció seria fomentar les activitats de neteja i manteniment d’higienització en edificis públics, molt concorreguts, actuant com a mitjà d’accés a el mercat de treball.

Ja que l’Ajuntament no pot contractar lliurement, però sí que podria contractar una empresa de serveis d’aquesta índole, del nostre municipi si fos possible, i tractar que la plantilla es conformés amb gent demandant d’ocupació jove que s’hagi quedat a l’atur a causa a aquesta pandèmia.

Es fomentaria l’Ocupació i el Benestar Social i es podria realitzar el treball en tot el municipi: Escola Infantil, Col·legis Públics, Escola Popular, Conservatori, Biblioteca, Llar de l’Jubilat, Baixos de l’Mercat, Pavelló Esportiu Planell, Ràdio Bunyol, Ajuntament, Piscina i Parcs, Places i Jardins visitats per la població.

Aquestes persones atendrien les necessitats de desinfecció derivades de la posada en marxa al setembre de tots aquests establiments educatius i abans dels altres llocs.

D’aquesta manera s’alliberaria a la brigada municipal de les actuacions en desinfecció i podrien dedicar-se més a tasques de manteniment, que són molt necessàries.

Mesures en l’àrea d’Esports i Salut

El repunt i permanència en situacions d’atur o incertesa laboral, reduirà poder pagar-se les activitats oci-salut. Des de la crisi anterior molta gent va decidir caminar, córrer i anar en bicicleta pels voltants del nostre poble. La crisi serà llarga i aquesta activitat pot ser que sigui un refugi per seguir relacionant-se amb amics i veïns en espais oberts, per tant:

Fomentem els ITINERARIS VIANANTS Interbarris fomentem la BICICLETA, EL CAMINAR I EL COMUNICAR

Per la Zona de l’Roquillo, Barri Sant Rafael i La Violeta, condicionant els camins rurals, amb senyalització i propostes d’exercici, senyalització de partides de reg i fullet indicatiu.
Aquesta proposta millora l’hàbitat natural, evita la massificació, no perjudica l’activitat agrícola, sinó a l’contrari, contribueix a alliberar l’ansietat i més benestar.
Seria important acabar la MINIPISTA ESPORTIVA, Parc Blanco. (Ocupació empresa construcció de Bunyol)
CREACIÓ PISTA PETANCA I TAULES AMB JOCS DE TAULA, en algunes zones de parcs de la nostra localitat, destinades a persones grans, (a això incloure una millora de la pineda de Sant Rafael on hi ha els aparells de gimnàstica)

Mesures relacionades amb la Cultura i Joventut

Es proposa establir una línia d’ajudes per a la compra de material escolar i extraescolar, als nens de primària i secundària (Institut), que contemplés també les activitats extraescolars culturals. “CULTURA PER AL NOSTRE FILLS”

Aquest ajut hauria de tenir una quantia mínima de 50.000 €

CINEMA D’ESTIU, cada dimecres en una barriada. El dia pot ser qualsevol.
ACTIVITAT CULTURA A FASE 2: contractació, espectacle, teatre, música, orquestres …, per a les nits d’estiu, en el marc d’un programa d’activitats “BONA NIT, BUÑOL” (AMB ÀNIMA), en la fase 2, un cop es regulin els aforaments.

REGIDORIA D’OBRES: Millorar Instal·lacions i Parcs, pot ser fonamental per complir amb un dels requisits de seguretat que ens porta aquesta Pandèmia.

Amb la millora d’aquestes instal·lacions, a través contracte o licitació a petites empreses mantindríem, o al menys no es perdrien llocs de treball. Aquestes millores ens portarien a protegir el ciutadà, ja que estarien pensades per a, en l’entorn que es disposa a Bunyol, assegurar que cada persona pugui gaudir d’un espai, per poder realitzar activitats, sense risc i assegurant el distanciament.

Millora i Manteniment dels Parcs de Bunyol, i Fonts i Paratges Naturals.

Creació de ruta per caminar o córrer, amb un sentit, per evitar encreuaments entre persones.
 Preparar els Parcs de Violeta, Planell, Borrunes, Sant Lluís, Plaça de l’Castell, Parc de Urios, per oferir, en aquest estiu, als Hostalers locals, de Bunyol perquè puguin col·locar terrasses i així assegurar-nos espais on pugui haver-hi major quantitat de persones, sense aglomeracions i mantenint el distanciament, protegint d’aquesta manera als Buñoler i totes,
Intentar parlar amb Diputació i Conselleria i intentar reprendre la contractació en el municipi de, qualsevol Brigada o servei que pugui contractar personal, per a realitzar serveis de silvicultura, lluita contra incendis o manteniment d’infraestructures, pensant en aquest cas que es contractés a persones en risc d’exclusió social. A més aquests treballs en alguns casos ens protegirien d’altres emergències.
Millora de Parc Fluvial, intentant la connexió, fins a la gerra i millora de l’accés fins al camí de Carcalín.
Millora i manteniment de camins, Senderisme i Fonts de Bunyol, tant urbanes com les que es troben en zona rústica.

Canviar el MURAL DE LA MUSICA, a la Plaça 5 de març. Treball per a una empresa de paleta de Bunyol.

REGIDORIA JOVENTUT: col·locar la CARPA FIXA, (Vella estructura de la Piscina), al Pàrquing Planell, per a realitzar activitats diverses. (Treball per a una empresa de construcció de Bunyol)

REGIDORIA TURISME: sortides guiades a racons de la comarca, contractació de guies, (si es pot).

Determinació de rutes urbanes.
Fer àrees de “pícnic” amb taules i bancs, per menjar repartits per les zones adequades dels parcs, si fos possible amb paellers condicionats.

Regidoria de Desemvolupament:

Habilitar espacios amplios donde los jóvenes se puedan reunir, con posibilidad de Wifi

Implantació URGENT de l’expedició de l’certificat electrònic.

REGIDORIA DE FESTES: permetre treure a el Sant en romiatge, adaptant-lo a les mesures de distanciament que permeti la fase en què ens trobem a l’agost.

OFRENA: organitzar una ofrena mixta, que permeti participar a les dues Societats Musicals
Festes per barris amb activitats familiars: jocs populars, curses, gimcanes, (activitats que permetin participar amb distància social)

REGIDORIA HISENDA :, una mesura d’estalvi per a la població és posar gratuït el servei de BUS durant el 2020. (a estudiar la viabilitat per la regidoria d’hisenda)

OCUPACIÓ (ALCALDIA) Establir una línia d’assistència gratuïta per a aturats, emprenedors, autònoms i pimes per afrontar aquesta crisi.

Posada en marxa d’un punt únic d’informació per al ciutadà sobre ajudes. ESTATALS I MUNICIPALS EN BUINSA, i publicitar-amb una campanya que arribi a tots i totes.

REGIDORIA D’OCUPACIÓ: obertura piscina municipal. El tancament suposa pèrdua d’ocupació, i es necessita més treballadors per complir les normes de desinfecció tot el dia.

Mi banner
Mi banner
Mi banner
Mi banner
Mi banner
Mi banner
Mi banner
Mi banner

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*