L’Ajuntament d’Alboraig comunica que el 15 de juny finalitza el termini per a netejar els solars i parcel·les en el municipi

El Ayuntamiento de Alborache ratifica su Presupuesto municipal para este ejercicio 2020.
El Ayuntamiento de Alborache ratifica su Presupuesto municipal para este ejercicio 2020.

Post també disponible en: Castellano

El 15 de juny finalitza el termini per a netejar els solars i parcel·les en el municipi.
S’ha detectat que en molts d’ells hi ha gran quantitat de mala herba, vegetació, residus sòlids i brutícia, un focus d’insalubritat que, a més, poden provocar risc d’incendis.
En cas d’incompliment d’aquesta ordre de neteja l’Ajuntament podrà incoar el corresponent expedient d’execució.

Les persones propietàries de solars i parcel·les, tant rústiques com urbanes han de netejar i condicionar les seues propietats abans del dia 15 de juny de 2021, especialment, quant a la retirada de vegetació en les parcel·les adjacents al nucli urbà i habitatges en zones disseminades, pel risc d’incendi existent.
Aquesta és la data que marca el bàndol per a ordenar la neteja de solars i parcel·les que ha publicat l’Ajuntament d’Alborache, a causa del gran nombre de solars i parcel·les rústiques i urbanes que hi ha en el municipi.
Aquestes parcel·les i solars, situats tant en el nucli urbà com en urbanitzacions i colònies, són un focus d’insalubritat i poden provocar risc d’incendis, per la gran quantitat de mala herba, vegetació, residus sòlids i brutícia.
En cas d’incompliment d’aquesta ordre de neteja l’Ajuntament podrà incoar el corresponent expedient d’execució.
Aquesta ordre es basa en l’aplicació de la Llei 7/1985, de 2 d’Abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, la protecció de la salubritat pública i la prevenció d’incendis són competència dels Ajuntaments.

Mi banner

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*