L’Ajuntament d’Utiel oferix el servei d’orientació i tramitació de l’Ingrés Mínim Vital

Post també disponible en: Castellano

Els beneficiaris poden sol·licitar cita prèvia a través del departament de Serveis Socials cridant al 674.763.393

L’Ajuntament d’Utiel ha posat en marxa el servei d’orientació i tramitació de l’Ingrés Mínim Vital dirigit a aquells ciutadans que tinguen dificultats a l’hora de gestionar aquesta prestació destinada a persones en situació vulnerable.

D’aquesta manera, el consistori facilita als possibles beneficiaris l’accés a aquest tipus d’ajudes aprovades pel Govern Central informant sobre els requisits per sol·licitar la prestació, així com la documentació necessària per a la seua tramitació.

El departament de Serveis Socials serà l’encarregat de gestionar aquest tràmit mitjançant cita prèvia telefònica (674763393)

La nova prestació de la Seguretat Social serà de caràcter permanent i té com a principals objectius la redistribució de la renda, amb la intenció d’eradicar la pobresa extrema i afavorir la inclusió social i participació en el mercat laboral de les persones en situació de vulnerabilitat.

Beneficiaris

L’Ingrés Mínim Vital és una prestació per a llars de qualsevol mida, també els unipersonals, que es trobin en una situació de vulnerabilitat.

Si la llar està format per una sola persona titular tindrà entre 23 i 65 anys i portarà a l’almenys tres anys constituït com a llar. Si té dos o més membres, de manera general l’edat de titular també serà entre 23 i 65 anys, llevat dels casos en què es compte amb menors a càrrec, i les llars han de portar constituïts a l’almenys un any.

Perquè li siga reconeguda la prestació, la llar ha de tenir uns ingressos totals inferiors a la renda garantida per al seu tipus d’unitat de convivència. A més, per certificar que l’Ingrés Mínim Vital arribi a les llars més vulnerables, s’exigirà un patrimoni (descomptant l’habitatge habitual) inferior a 3 vegades la renda garantida anual per a una llar unipersonal, amb una escala d’increments per nombre de membres en el llar.

Quanties

S’estableix un ampli ventall de tipologies de llar, cadascuna amb un nivell de renda garantit que oscil·la entre els 5.538 i 12.184 euros anuals. La prestació es percebrà mensualment i es cobrarà en 12 pagues.

Una ajuda que serà compatible amb rendes salarials i inclourà incentius a l’ocupació en forma de bonus per als que comencin a treballar o augmentin el nombre d’hores d’ocupació.

Tramitació

Els / les veïns / es del municipi d’Utiel que vulguin sol·licitar l’Ingrés Mínim Vital poden demanar cita prèvia a través del departament de Serveis Socials de l’consistori (674.763.393) de dilluns a dijous en horari de 9.30 a 13.30 hores.

També poden posar-se en contacte a través del mail educadorsocial@utiel.es

Les sol·licituds es podran presentar a través de la seu electrònica de la Seguretat Social o enviant la documentació per correu ordinari.

Mi banner

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*