S’obri el període de sol·licitud d’ajudes urgents al lloguer COVID-19 a través de l’Ajuntament d’Utiel

Post també disponible en: Castellano

Els interessats poden contactar amb el departament de Servicis Socials en el 96 217 05 04. El termini de presentació finalitza el 30 de juny

El departament de Serveis Socials de l’Ajuntament d’Utiel ha iniciat la tramitació de les ajudes urgents al lloguer per a aquells veïns d’Utiel arrendataris d’habitatge habitual que acreditin estar en situació de vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència de la COVID-19 amb posterioritat a l’15 de març de 2020.

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publicava les bases per a la concessió d’aquests ajuts urgents dirigides a arrendataris amb problemes transitoris derivats d’aquesta crisi per fer front a el pagament del lloguer d’habitatges.

La quantia de l’ajuda podrà arribar fins al cent per cent de la renda que consti en el contracte d’arrendament, fins a un import màxim de 650 euros al mes depenent de el grau de vulnerabilitat i per un període màxim de sis mesos. El període subvencionable ja podria iniciar-se al mes d’abril.

Aquest programa inclou la concessió d’ajuts per fer front a la devolució de les ajudes transitòries de finançament, que les entitats bancàries hagen ofert a les persones sol·licitants que es troben en la situació de vulnerabilitat social i econòmica com a conseqüència de l’expansió de l’coronavirus.

Beneficiaris d’Ajudes

Per ser beneficiari d’aquests ajuts, entre els supòsits de vulnerabilitat econòmica, s’inclou a persones en situació d’atur, amb un Expedient Temporal de Regulació d’Ocupació (ERTO) o, en cas de ser empresari o empresària, que hagi reduït la seva jornada per motiu de cures o altres circumstàncies similars que suposin una pèrdua substancial d’ingressos.

La concessió de les ajudes estarà determinada pel grau de vulnerabilitat de les persones beneficiàries, valorant la suma d’ingressos de la unitat de convivència amb l’IPREM com a referència.

Presentació de Sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà a les 12 hores del pròxim 30 de juny.
Els interessats poden contactar amb el departament de Serveis Socials de l’Ajuntament d’Utiel (96.217 05 04) i concertar cita prèvia per traslladar la documentació requerida i el procediment de tramitació.
Les sol·licituds també es poden presentar de forma telemàtica a través del portal de la Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.

Mi banner

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*