Jornada sobre el Pacte Territorial per a l’ocupació i el desenvolupament local en La Foia

Post també disponible en: Castellano

L’alcalde de Godelleta, el socialista Rafa Fora, ha presentat una ponència marc dins de la Jornada del Pacte Territorial per a l’ocupació i el desenvolupament local a la Comarca de la Foia de Bunyol-Xiva “que neix de la necessitat d’una gran part de la població d’identificar, definir i quantificar la problemàtica que se’ns està donant des de fa molts anys en matèria d’urbanisme”, a través de la que també es busca la “captació de fons europeus, o un altre tipus d’ajudes, per a emportar-se a la pràctica”, segons ha explicat el munícipe.

Rafa Fora ha posat com a exemple Godelleta “on en els últims anys s’ha donat un creixement de la població de manera exponencial: l’any 2018 es comptava amb una població de 3.500 habitants, durant l’exercici 2021 s’ha crescut entorn al 10,40% i 386 habitants, situant-nos en l’actualitat amb un cens de 4.100 habitants. Amb més de 3.500.000 metres quadrats de sòl urbà no desenvolupat segons el PGOU, amb un cens de 2.450 habitatges no regularitzades, les quals manquen de les infraestructures necessàries perquè les parcel·les integrants aconsegueixin la condició de solar”.

Entre les mancances d’infraestructures que tenen les parcel·les i els habitatges no regularitzats, l’alcalde ha destacat per la seva incidència mediambiental i per reivindicació dels veïns que resideixen elles “el subministrament d’aigua potable i la recollida i depuració de residuals. Ja que el més important per a aquells que han decidit viure en aquestes edificacions és l’obtenció de la cèdula d’habitabilitat així com la canalització i abocament de les pluvials que incideixen en l’àmbit de la conca vessant de què es tracte”.

En aquest sentit, des de l’Ajuntament de Godelleta s’ha apostat per “atendre les reivindicacions dels veïns que cada vegada van a major i no a continuar amagant el cap sota l’ala. Hem pres la decisió d’abordar la problemàtica i veure quines solucions podem donar amb el menor cost possible al ciutadà”, en paraules de l’alcalde.

Rafa Fora ha explicat que el primer dels passos ha estat “el muntar una taula d’experts que reculli diferents punts de vista que són necessaris per al desenvolupament del projecte. Una taula composta per un expert jurista urbanista, un tècnic en urbanisme, un enginyer hidràulic, un enginyer en telecomunicacions, un enginyer en fotovoltaica, un agent de desenvolupament local, un tècnic en econòmiques i un altre en direcció general d’urbanisme de la Generalitat Valenciana”.

“El diagnostico que s’ha realitzat dona com a resultat la gestió del Pla integral de l’aigua i la minimització del territori, eines que ens pot facilitar l’ordenació i regularització d’aquests habitatges, amb baix cost o amb cost diferit al rebut de l’aigua”.

Rafa Fora ha afegit que els problemes que causen aquesta situació i que aquest pla intenta pal·liar “bàsicament són els següents: el subministrament d’aigua, d’energia i la depuració d’aigües; l’accés rodat i per als vianants en condicions; la recollida de residus sòlids; l’obtenció de la cèdula d’habitabilitat; la no pèrdua de valor de la inversió; la possibilitat d’obtenir llicències d’obra; i la possibilitat d’obtenció de subvencions a l’habitatge”.

Rafa Fora defensa que “una vegada diagnosticat el problema i les possibles solucions, es fa necessari unir a la taula la iniciativa privada, que determini si el projecte és viable des del punt de vista empresarial. És el moment idoni de convidar a la taula de diagnòstic a empreses privades de gestió integral de l’aigua. El diagnòstic també ens facilita fets provats en el municipi qui té la major part de la gestió de l’aigua i les infraestructures és la comunitat general de regants, la qual és convidada com a empresa i com a ens públic a sumar-se a la taula”.

“En aquest punt és quan es veu necessari incorporar a la taula a un expert en ajudes públiques, indistintament on se sol·licitin, Administració provincial, autonòmica, nacional o europea”, en paraules de l’alcalde. Pel que per al desenvolupament del pla també es desitja comptar amb l’ajuda de Bartolomé Nofuentes, Assessor especial en Fons Europeus per a la GVA i President del European Committe of the Regions de la Generalitat Valenciana les subvencions, programes i projectes europeus.

Amb la posada en marxa d’aquest pla també es vol “augmentar la col·laboració i iniciativa entre empreses privades, semi privades i administració municipal; aspirar per l’economia circular i augmentar la col·laboració amb els termes limítrofs o comarcals que estiguin en situació anàloga”.

“Tot això anirà en benefici de l’eficiència dels aqüífers i en la reducció d’extracció d’aigua; en la innovació i introducció d’avanços tecnològics; així com a minimitzar la contaminació d’aqüífers i barrancs com el Murtal, que desemboca en l’Albufera; o el canvi d’infraestructures com les de fibra ciment cap a uns altres menys contaminants”

“A més, es contribuirà a la regeneració i la reutilització de les aigües amb la possible instal·lació de comptadors intel·ligents que comptis amb alertes per consum; la introducció d’energia fotovoltaica o la recuperació de paratges i bosc mediterrani; i a secundar i enfortir la participació de les comunitats locals en la millora de la gestió de l’aigua i el sanejament”, ha finalitzat Rafa Fora.

Mi banner

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*